VMI prie LR FM viršininko 2013 m. sausio 7 d. įsakymo Nr. VA-1 „Dėl Mokestinės prievolės nustatymo mokesčių administratoriaus sprendimu taisyklių ir sprendimo dėl mokestinės prievolės nustatymo formos FR1119 patvirtinimo“ pasikeitimas

Paskelbta:

VMI informuoja apie VMI prie FM viršininko 2015 m. balandžio 7 d. įsakymą Nr. VA-26 „Dėl Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos  viršininko 2013 m. sausio 7 d. įsakymo Nr. VA-1 „Dėl  Mokestinės prievolės nustatymo mokesčių administratoriaus sprendimu taisyklių ir sprendimo dėl mokestinės prievolės nustatymo formos FR1119 patvirtinimo" pakeitimo" (toliau – Įsakymas). Šiuo Įsakymu nauja redakcija išdėstoma Apskaičiavimo mokesčių administratoriaus iniciatyva FR1119 forma ir Mokestinės prievolės nustatymo mokesčių administratoriaus iniciatyva taisyklės, numatančios galimybę anuliuoti Apskaičiavimą, kai yra nustatomi taisyklėse reglamentuoti atvejai.

Šis informacinis pranešimas pateiktas VMI prie FM 2015 m. balandžio 9 d. rašte Nr. (32.44-31-3) RM-6621.

Šaltinis www.vmi.lt