VMI prie LR FM viršininko 2006 m. birželio 9 d. įsakymo Nr. VA-55 „Dėl Žemės mokesčio administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimas

Paskelbta:

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informuoja, kad, atsižvelgdama į nuo 2015 m. sausio 1 dienos Lietuvos Respublikoje įvedamą eurą, parengė ir patvirtino Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2014 m. lapkričio 28 d. įsakymą Nr. VA-155 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2006 m. birželio 9 d. įsakymo Nr. VA-55 „Dėl Žemės mokesčio administravimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo" (toliau − Įsakymo pakeitimas), kuriuo patikslintos ir papildytos Žemės mokesčio administravimo taisyklės (toliau – Taisyklės), Žemės mokesčio apskaičiavimo deklaracijos forma (KIT703 forma) ir jos priedas bei Žemės mokesčio apskaičiavimo deklaracijos duomenų tikslinimo forma (KIT716 forma) išdėstytos nauja redakcija:
1. Taisyklės papildytos nuostatomis dėl KIT716 formos pildymo, kai ši forma teikiama po euro įvedimo dienos (po 2015 m. sausio 1 d.) bei Taisyklėse pateiktosios nuorodos į litus papildytos nuorodomis į eurus.
2. KIT703 forma (ir jos priedas) išdėstyti nauja redakcija:
2.1. KIT703 formos dalyje „Svarbi informacija" 4 pastaboje nurodyta, kad mokesčio mokėtojai gali pateikti paklausimą elektroniniu būdu per Mano VMI (anksčiau buvo pateikiamas žemės mokestį apskaičiavusio specialisto (-ės) el. pašto adresas);
2.2. KIT703 formos po brūkšniu, „*" žyma pažymėta pastaba (apie brūkšninio kodo taikymą sumokant žemės mokestį per įmokų surinkimo paslaugas teikiančius asmenis) papildyta nurodant konkrečius įmokų surinkimo paslaugas teikiančius asmenis;
2.3. KIT703 formos priede „***" pažymėtoje pastaboje pateikta nuoroda į eurus (buvo nuoroda į litus).
3. KIT716 formoje pakeista brūkšninio kodo (BAR kodo) išdėstymo vieta, užtikrinant, jog BAR kodas visais atvejais būtų spausdinamas pirmame KIT716 formos lape, taip pat po brūkšniu išdėstytos pastabos patikslintos nuostatomis dėl euro įvedimo.

Šaltinis www.vmi.lt