VMI prie LR FM viršininko 2003 m. vasario 7 d. įsakymo Nr. V-46 „Dėl nenuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų mokesčio nuo B klasės pajamų deklaracijos FR0459 formos, jos užpildymo ir teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimas

Paskelbta:

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informuoja, kad Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2014 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. VA-138 pakeista ir nauja redakcija išdėstyta Nenuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų mokesčio nuo B klasės pajamų deklaracijos FR0459 forma (toliau – deklaracija) bei Nenuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų mokesčio nuo B klasės pajamų deklaracijos FR0459 formos užpildymo ir teikimo taisyklės (toliau – Taisyklės), patvirtintos 2003 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. V-46 ,,Dėl Nenuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų mokesčio nuo B klasės pajamų deklaracijos FR0459 formos, jos užpildymo ir teikimo taisyklių patvirtinimo".
Atsižvelgiant į tai, kad nuo 2015 m. sausio 1 dienos Lietuvos Respublikoje įvedamas euras, Taisyklėse pateiktos nuorodos ne tik į litus, bet ir į eurus. Kadangi šią deklaraciją nenuolatiniai Lietuvos gyventojai privalo pateikti ne vėliau kaip per 25 dienas nuo pajamų gavimo dienos, Taisyklėse nustatyta, kad toje pačioje deklaracijoje negali būti nurodytos pajamos, gautos skirtingais piniginiais vienetais: litais ir eurais. Be to, nenuolatiniai Lietuvos gyventojai mokesčių administratoriui negali pateikti kelių deklaracijų, kuriose būtų nurodyta ta pati užpildymo data.   
Deklaracijoje panaikintos nuorodos į litus.
Nenuolatiniai Lietuvos gyventojai deklaraciją turi pateikti ir Taisyklėmis vadovautis, deklaruodami 2014 metais ir vėlesniais mokestiniais laikotarpiais gautas B klasės apmokestinamąsias pajamas, kurių šaltinis yra Lietuvoje, bei tikslindami mokesčių administratoriui pateiktų deklaracijų duomenis.


Šaltinis www.vmi.lt