VMI prie LR FM viršininko 2002 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. 255 „Dėl Akcizų grąžinimo“ pakeitimas

Paskelbta:

Informuojame, kad Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2014 m. spalio 10 d. įsakymu Nr. VA-96 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. 255 „Dėl Akcizų grąžinimo" pakeitimo" atlikti šie pagrindiniai pakeitimai:

1. Atsižvelgiant į euro įvedimą, panaikintos nuorodos į litus;
2. Nauja redakcija išdėstyta Sprendimo dėl akcizų grąžinimo FR0416 forma (toliau — Sprendimas grąžinti akcizus);
3. Akcizų grąžinimo prašymų pildymo taisyklės papildytos skyriumi, kurio nuostatos reglamentuoja akcizų grąžinimą už:
3.1. prižiūrint Valstybinei mokesčių inspekcijai, sunaikintą apdorotą tabaką. Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau — VMI prie FM) Sprendimą grąžinti akcizus priima per 10 darbo dienų nuo Turto sunaikinimo akto FR0580 formos, patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. V-263 „Dėl Tabako gaminių sutikrinimo akto FR0578 formos, Alkoholio produktų sutikrinimo akto FR0579 formos, Turto sunaikinimo akto FR0580 formos ir Turto sunaikinimo aktų apskaitos žurnalo FR0581 formos patvirtinimo", priėmimo dienos;
3.2. akcizais apmokestinamas prekes, prarastas dėl nenugalimos jėgos aplinkybių, taip pat už negrįžtamai prarastas ar visiškai sunaikintas akcizais apmokestinamas prekes. VMI prie FM Sprendimą grąžinti akcizus priima per 10 darbo dienų nuo Sprendimo dėl akcizais apmokestinamų prekių praradimo aplinkybių pripažinimo nenugalimos jėgos, negrįžtamo praradimo arba visiško sunaikinimo FR1113 formos, patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2011 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. VA-144 „Dėl Įrodymų, kad akcizais apmokestinamos prekės negrįžtamai prarastos ar visiškai sunaikintos, pateikimo ir sprendimo dėl akcizais apmokestinamų prekių praradimo aplinkybių pripažinimo nenugalimos jėgos, negrįžtamo praradimo ar visiško sunaikinimo priėmimo taisyklių patvirtinimo", priėmimo dienos.