VMI

Metinės PVM deklaracijos FR0516 pildymo ir pateikimo tvarka

Paskelbta:

VMI seminaro "Metinės PVM deklaracijos FR0516 pildymo ir pateikimo tvarka" dalomoji medžiaga plačiau

Ribojamų dydžių leidžiami atskaitymai apskaičiuojant pelno mokestį

Paskelbta:

VMI seminaro "Ribojamų dydžių leidžiami atskaitymai apskaičiuojant pelno mokestį" dalomoji medžiaga plačiau

Akcizų tarifai

Paskelbta:

Akcizų tarifai plačiau

NPD ir PNPD taikymas nuo 2016

Paskelbta:

VMI seminaro "NPD ir PNPD taikymas nuo 2016 metų" dalomoji medžiaga plačiau

Individuali veikla pagal pažymą pradedantiesiems

Paskelbta:

VMI seminaro medžiaga "Individuali veikla pagal pažymą pradedantiesiems" dalomoji medžiaga plačiau

Gyventojai iki birželio 30 dienos VMI turi pranešti apie grynais pinigais gautas paskolas ir dovanas

Paskelbta:

VMI informuoja, kad gyventojai iki birželio 30 dienos VMI turi pranešti apie grynais pinigais gautas paskolas ir dovanas, kurių iki šiol nebuvo deklaravę, o sandoriai nebuvo patvirtinti pas notarą. Nuo 2004 metų dovanų ir/ar paskolų gavę mokesčių mokėtojai pranešimą PRC911 turi pateikti tam, kad ateityje nekiltų diskusijų su Mokesčių inspekcija dėl įsigyto ar planuojamo įsigyti brangaus turto šaltinių teisėtumo. plačiau

Mokestinių nuostolių perkėlimo ypatumai

Paskelbta:

VMI seminaro "Mokestinių nuostolių perkėlimo ypatumai" dalomoji medžiaga. plačiau

Žemės mokesčio deklaracijos – jau ir telefonuose

Paskelbta:

Jau dabar telefonuose mokesčių mokėtojai, pasinaudodami e. VMI programėle gali peržiūrėti visą svarbiausią informaciją apie mokėtiną žemės mokestį. plačiau

Leidinys "PRIZŲ, LAIMĖJIMŲ IR DOVANŲ APMOKESTINIMAS PAJAMŲ MOKESČIU"

Paskelbta:

Leidinys "PRIZŲ, LAIMĖJIMŲ IR DOVANŲ APMOKESTINIMAS PAJAMŲ MOKESČIU" plačiau

Reklamos ir reprezentacijos sąnaudų pripažinimas ribojamų dydžių leidžiamais atskaitymais

Paskelbta:

VMI seminaro "Reklamos ir reprezentacijos sąnaudų pripažinimas ribojamų dydžių leidžiamais atskaitymais " dalomoji medžiaga plačiau

Kasos aparatų naudojimo ypatumai bei buhalterinės apskaitos vedimo tvarka

Paskelbta:

VMI seminaro "Kasos aparatų naudojimo ypatumai bei buhalterinės apskaitos vedimo tvarka" dalomoji medžiaga plačiau

Išmokų priskyrimas A klasės pajamoms ir jų apmokestinimas

Paskelbta:

VMI seminaro "Išmokų priskyrimas A klasės pajamoms ir jų apmokestinimas" dalomoji medžiaga plačiau

Mažųjų bendrijų apmokestinimo ypatumai

Paskelbta:

VMI seminaro "Mažųjų bendrijų apmokestinimo ypatumai" dalomoji medžiaga plačiau

Individuali veikla, įsigijus verslo liudijimus

Paskelbta:

VMI seminaro "Individuali veikla, įsigijus verslo liudijimus" dalomoji medžiaga plačiau

Mokestinių nuostolių perkėlimo ypatumai

Paskelbta:

VMI seminaro "Mokestinių nuostolių perkėlimo ypatumai" dalomoji medžiaga plačiau

Nuo liepos 1-osios keičiasi minimali mėnesinė alga ir privalomojo sveikatos draudimo įmokų sumos

Paskelbta:

Nuo liepos 1 dienos patvirtintas minimaliosios mėnesinės algos dydis - 325 eurai. Keičiasi ir privalomojo sveikatos draudimo (PSD) mėnesinių ir metinių įmokų sumos ūkininkams, savarankiškai besidraudžiantiems gyventojams ir tiems, kurie vykdo individualią veiklą pagal verslo liudijimą. plačiau

Atvejai, kuriais išlaidos gali būti pripažintos sąnaudomis pagal kasos aparato kvitą

Paskelbta:

Nuolatinių Lietuvos gyventojų užsienyje uždirbtų pajamų apmokestinimas

Paskelbta:

Leidinys "Nuolatinių Lietuvos gyventojų užsienyje uždirbtų pajamų apmokestinimas" plačiau

Formos FR0572 pildymo tvarka. NPD ir PNPD taikymas

Paskelbta:

VMI seminaro dalomoji medžiaga. plačiau

Kaip mano VMI galima užpildyti ir pateikti prašymo įregistruoti ūkininku (išregistruoti iš ūkininkų), kuriems taikoma kompensacinio PVM tarifo schema REG815 formą?

Paskelbta:

Norėdami pateikti prašymo įregistruoti ūkininku, kuriam taikoma kompensacinio PVM tarifo schema, išregistruoti iš ūkininkų, kuriems taikoma kompensacinio PVM tarifo schema, REG815 formą, atlikite šiuos veiksmus: plačiau

DĖL GAUTŲ IŠMOKŲ APMOKESTINIMO PVM, GPM ir PM

Paskelbta:

VMI teikia paaiškinimą dėl fizinio asmens gautų išmokų, nutraukus darbo sutartį ( įskaitant ir išmokų, gautų pagal sutartis, kuriose susitariama nekonkuruoti) apmokestinimo pridėtinės vertės mokesčiu, gyventojų pajamų ir pelno mokesčiu. Šis paaiškinimas suderintas su Finansų ministerija. plačiau

PVM prievolės įsigijus prekių iš ES ir prekių tiekimo Į ES apmokestinimas PVM

Paskelbta:

VMI seminaro dalomoji medžiaga plačiau

Patalpintas naujas leidinys „Kaip apmokestinamos 2014 metų ir vėlesnių mokestinių laikotarpių finansinių priemonių pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn ir/arba išvestinių finansinių priemonių realizavimo pajamos“

Paskelbta:

Leidinyje aptartos Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau – GPMĮ) nuostatos, kurios įsigaliojo nuo 2014-01-01, priėmus GPMĮ pakeitimus naujai reglamentuojančius finansinių priemonių pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn ir/arba išvestinių finansinių priemonių realizavimo pajamų apmokestinimą, taip pat atsižvelgta į GPMĮ pakeitimus susijusius su nuo 2015-01-01 euro įvedimu. plačiau

VMI kviečia dalyvauti „Jaunojo kolegos savaitėje“

Paskelbta:

Balandžio 28 d. 11 val. VMI kviečia 9–12 kl. moksleivius šauniai praleisti laiką dalyvaujant Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos organizuojamame protų mūšyje. Renginio metu dalyvių laukia malonios staigmenos. plačiau

VMI prie LR FM viršininko 2013 m. sausio 7 d. įsakymo Nr. VA-1 „Dėl Mokestinės prievolės nustatymo mokesčių administratoriaus sprendimu taisyklių ir sprendimo dėl mokestinės prievolės nustatymo formos FR1119 patvirtinimo“ pasikeitimas

Paskelbta:

Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 20 straipsnio komentaras

Paskelbta:

VMI išdėstė nauja redakcija Gyventojų pajamų mokesčio (toliau - GPM) įstatymo 20 straipsnio apibendrintą paaiškinimą (komentarą), kurio nuostatos taikomos 2015 m. ir vėlesniais mokestiniais laikotarpiais. plačiau

Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 16 straipsnio komentaras

Paskelbta:

VMI išdėstė nauja redakcija Gyventojų pajamų mokesčio (toliau - GPM) įstatymo 16 straipsnio apibendrintą paaiškinimą (komentarą), kurio nuostatos taikomos 2015 m. ir vėlesniais mokestiniais laikotarpiais. plačiau

Mokesčių mokėtojai privalo teikti informaciją apie užsienio valstybėse atidarytas ar uždarytas sąskaitas

Paskelbta:

VMI informuoja, kad nuolatiniai Lietuvos gyventojai mokesčių administratoriui privalo pranešti apie per ataskaitinį laikotarpį (kalendorinius metus) atidarytas ir uždarytas bet kokios rūšies sąskaitas užsienio valstybės kredito, mokėjimo ir elektroninių pinigų įstaigose. Tuo tikslu būtina pateikti tinkamai užpildytą pranešimo formą FR0526 (toliau – pranešimas). plačiau

VMI tęsi pažadus – grąžinta 8,5 mln. eurų pajamų mokesčio permokų

Paskelbta:

Nepateikusiems deklaracijų už ankstesnius mokestinius laikotarpius permokos negrąžinamos. plačiau

VMI MOSS sistema – pagalba PVM mokėtojams

Paskelbta:

Nuo sausio 1 d. PVM už e. paslaugas, suteiktas ne PVM mokėtojui kitoje valstybėje, turi būti mokamas paslaugos suteikimo vietoje. Deklaracijas būtina pateikti iki balandžio 20 dienos. plačiau

Komandiruočių sąnaudos ir komandiruočių kompensacijos

Paskelbta:

Dalomoji medžiaga iš VMI seminaro plačiau

Mobilioji programėlė „e. VMI“

Paskelbta:

e. VMI – tai mobilioji programėlė, kurioje gyventojams pateikiamos aktualiausios VMI paslaugos. plačiau

Kuriuos kasos aparato kasos operacijų žurnalo skyrius pildo gyventojai, vykdantys individualią veiklą?

Paskelbta:

Kasos aparatą naudojantis, individualia veikla besiverčiantis gyventojas turi pildyti Individualia veikla besiverčiančio gyventojo kasos aparato kasos operacijų ir išlaidų apskaitos žurnalą. plačiau

Kokiu būdu turi būti užpildomas kasos operacijų apskaitos žurnalas ir kasos aparato kasos operacijų žurnalas?

Paskelbta:

Kasos operacijų apskaitos žurnalas ir kasos aparato kasos operacijų žurnalas užpildomas rankiniu būdu. plačiau

Verslininkų privatūs poreikiai įmonės sąskaita – nuo žaislų anūkams iki revolverio su dėklu

Paskelbta:

Atliekant patikrinimus dėl verslininkų prekių ir paslaugų suvartojimo privatiem poreikiams, buvo nustatyti atvejai, kuomet mokesčių mokėtojai į PVM atskaitą įtraukė ir siekė susigrąžinti PVM už prekes ir paslaugas, skirtas ne PVM apmokestinamos veiklos pajamų gavimui, o asmeninėm reikmėm. plačiau

VMI ir „Sodros“ kontroliuotose įmonėse darbuotojų, neva gaunančių minimalią algą, dalis sumažėjo 15 proc.

Paskelbta:

VMI ir „Sodra" sutarė suburti bendrą ekspertų – analitikų komandą, kuri tiksliau identifikuos mokesčių mokėtojus ir draudėjus, slepiančius mokesčius ir nemokančius VSD įmokų, išmokant atlyginimus „vokeliuose" ar neva įdarbinant gyventojus ne visai darbo dienai. plačiau

Daugiau nei 100 tūkst. gyventojų sulauks VMI raginimų pateikti deklaracijas

Paskelbta:

VMI laiškai pasieks gyventojus, kurie nepateikė deklaracijos, nors turėjo tą padaryti dėl pritaikyto didesnio nei priklauso neapmokestinamojo pajamų dydžio. plačiau

Pakeistos Mokesčių deklaracijų pateikimo taisyklės.

Paskelbta:

Pakeistos Mokesčių deklaracijų pateikimo, jų pateikimo termino pratęsimo ir mokesčių mokėtojų laikino atleidimo nuo mokesčių deklaracijų ir (arba) kitų teisės aktuose nurodytų dokumentų pateikimo taisyklės. plačiau

VMI paskelbė daugiausiai mokesčių 2014 metais sumokėjusius mokesčių mokėtojus

Paskelbta:

Atnaujinti didžiausių eksportuotojų duomenys, taip pat pateikta informacija apie įmones, kurios slėpė mokesčius, kurios laiku nesumokėjo PVM ir kita aktuali informacija verslo partneriams. plačiau

Trijų „milijonierių“ garažuose - 3,6 tūkst. automobilių, naudotais automobiliais prekiaujančių įmonių savininkai statosi namus ir naudojasi valstybės socialine parama

Paskelbta:

„Milijonierių" trijulės rekordininkas – kaunietis, 2012-2014 metais savo vardu užregistravęs 2,7 tūkst. automobilių. Kaip teigia VMI , nė vienas iš trijų automobilius savo vardu registravusių asmenų neturėjo nei lėšų, nei fizinių galimybių per keletą metų įsigyti tiek automobilių. plačiau

Mokesčių administravimo įstatymo apibendrintas paaiškinimas (komentaras)

Paskelbta:

Parengtas ir suderintas MAĮ 98 straipsnio "Delspinigių skaičiavimo trukmė" apibendrintas paaiškinimo (komentaro) pakeitimas. plačiau

Dėl privalomojo sveikatos draudimo įmokų administravimo

Paskelbta:

VMI paaiškina kaip taikyti LR sveikatos draudimo įstatymo nuostatas. plačiau

Tikrąsias dviračių nuomos pajamas atskleidė įsigytas turtas Palangoje

Paskelbta:

Klaipėdos VMI patikrinusi, iš kokių lėšų viena sutuoktinių pora įsigijo per milijono vertės namą Palangos centre, nustatė, kad sutuoktiniai nedeklaravo daugiau nei 160 tūkst. eurų (apie 0,6 mln. litų) pajamų, gautų iš dviračių nuomos plačiau

Su tarptautinių dvigubo apmokestinimo išvengimo sutarčių taikymu susijusių FR0021 (DAS-1), FR0022 (DAS-2), FR0023 (DAS-3) ir FR0254 (DAS-4) formų pildymo taisyklių pakeitimas

Paskelbta:

Nauja redakcija išdėstyta Užsienio valstybės rezidento prašymo sumažinti išskaičiuojamą mokestį FR0021 (DAS-1) forma, Užsienio valstybės rezidento prašymo grąžinti išskaičiuotą mokestį FR0022 (DAS-2) forma, Pažymos apie gautas pajamas ir Lietuvos Respublikoje sumokėtus mokesčius FR0023 (DAS-3) forma ir pakeistos Su tarptautinių dvigubo apmokestinimo išvengimo sutarčių taikymu susijusių FR0021 (DAS-1), FR0022 (DAS-2), FR0023 (DAS-3) ir FR0254 (DAS-4) formų pildymo taisyklės. plačiau

Prestižinėje vietoje esantis žemės sklypas iškeistas į 25 kartus mažesnės vertės neveikiančios bendrovės akcijas

Paskelbta:

Atliktas vienos kaunietės mokestinis patikrinimas, kurios išlaidos gerokai viršijo gautas pajamas – ji nedeklaravo beveik 1 mln. litų gautų pajamų natūra. plačiau

Po naktinio inspektorių patikrinimo klube pričiupti nelegalūs darbuotojai

Paskelbta:

Mokesčių inspektoriai atliko operatyvų patikrinimą viename iš Panevėžio naktinių klubų ir užfiksavo pajamų neapskaitymą bei išaiškino du nelegaliai dirbusius apsauginius, vienas iš kurių - kariškis. plačiau

Viename didžiausių sporto klubų Lietuvoje Vilniaus AVMI nustatė slepiamus mokesčius

Paskelbta:

Oficialiai pagal darbo sutartis treniruoklių salės prižiūrėtojais dirbę asmenys čia pat teikė trenerių paslaugas pagal verslo liudijimus. plačiau

Gyventojų pajamų apmokestinimo tvarka nuo 2015-01-01

Paskelbta:

Lentelėje pateikta gyventojų gaunamų pajamų apmokestinimo tvarka nuo 2015-01-01 pajamų mokesčiu, privalomojo sveikatos draudimo įmokomis, socialinio draudimo įmokomis ir pridėtinės vertės mokesčiu. Pridedama lentelė. plačiau

Mokesčių inspektoriai išaiškino užsieniečių įmonę, imitavusią veiklą ir siekusią neteisėtai pasipelnyti

Paskelbta:

Šiaulių įmonė nevykdė Lietuvoje realios ūkinės veiklos. Šioje įmonėje tik pagal dokumentus per dieną buvo perkraunami dideli kiekiai prekių iš 1–6 transporto priemonių. Ir tai darė vienintelis darbuotojas. plačiau

Parduotas miškas skurdino „nuostolingą“ įmonę, bet papildė savininkų kišenes

Paskelbta:

Klaipėdos apskrities VMI išaiškino miškininkystės paslaugų bendrovę, kuri kirto ir pardavinėjo akcininkų mišką, savininkams atseikėdama didžiąją dalį gautų pajamų, o įmonei palikdama veiklos sąnaudas. plačiau

Dividendų pelno mokesčio deklaracijos FR0640 formos, jos priedų pildymo ir teikimo taisyklių pakeitimas

Paskelbta:

Šis įsakymas įsigalioja 2015 m. gegužės 1 d. ir taikomas, apskaičiuojant ir deklaruojant pelno mokestį nuo 2015 m. gegužės 1 d. ir vėliau išmokėtų ir / ar gautų dividendų bei nuo fiziniams asmenims išmokėto paskirstyto pelno, apmokestinamo pagal Pelno mokesčio įstatymo (toliau – PMĮ) 401 straipsnį. plačiau

Laiku pateikti duomenys apie išmokas gyventojams padės užtikrinti sklandų deklaravimo procesą

Paskelbta:

PVM įstatymo 60 straipnio apibendrinto paaiškinimo (komentaro) papildymas

Paskelbta:

VMI siekdama užtikrinti sklandų mokesčių įstatymų įgyvendinimą, parengė LR PVM įstatymo 60 straipsnio apibendrinto paaiškinimo (komentaro) papildymą plačiau

PVM įstatymo 28 straipsnio apibendrinto paaiškinimo (komentaro) papildymas

Paskelbta:

VMI siekdama užtikrinti sklandų mokesčių įstatymų įgyvendinimą, parengė LR PVM įstatymo 28 straipsnio 5 dalies apibendrinto paaiškinimo (komentaro) papildymą. plačiau

Nedeklaruojantiems ir nemokantiems komercinio nekilnojamojo turto mokesčio – pakaitinės VMI deklaracijos

Paskelbta:

Deklaracijos (už 2013 metus) už komercinį nekilnojamąjį turtą turėjo būti pateiktos ir mokestis sumokėtas iki praėjusių metų vasario 1 d., tačiau apie 350 gyventojų ir 500 įmonių po VMI raginimų iki šiol to nepadarė. plačiau

Dėl telekomunikacijų, transliavimo ir elektroniniu būdu teikiamų paslaugų teikimo neapmokestinamiesiems asmenims nuo 2015 m. sausio 1 dienos

Paskelbta:

VMI atsižvelgdama į nuo 2015 m. sausio 1 d. įsigaliojusius Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pasikeitimus, susijusius su telekomunikacijų, transliavimo ir elektroniniu būdu teikiamų paslaugų teikimu, teikia informaciją apie naujas nuostatas ir jų taikymą. Pridedamas dokumentas plačiau

Fizinio asmens (šeimos) nekilnojamojo turto mokesčio deklaracijos KIT715 formos ir jos užpildymo taisyklių pakeitimas

Paskelbta:

Verslo liudijimą įsigyjančio gyventojo trumposios atmintinės patikslinimas

Paskelbta:

VMI informuoja, kad patikslinta ir papildyta Verslo liudijimą įsigijusio gyventojo trumpoji atmintinė, kuri patalpinta VMI prie FM interneto svetainėje. plačiau

Nekilnojamojo turto mokesčio deklaracijos KIT711 formos bei šios formos užpildymo taisyklių pakeitimas

Paskelbta:

Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos Respublikoje nuo 2015 m. sausio 1 dienos įvestas euras, pakeistos Nekilnojamojo turto mokesčio deklaracijos KIT711 formos užpildymo taisyklės. plačiau

Dėl 2015 metais taikomų dvigubo apmokestinimo išvengimo sutarčių

Paskelbta:

VMI informuoja, kad nuo 2015 m. sausio 1 dienos pradėtos taikyti šios dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartys plačiau

Vejapjovėmis „šienavo“ mokesčius

Paskelbta:

Įvertinus riziką ir palyginus su Vilniaus AVMI turimais duomenimis, kilo įtarimai, jog bendrovė neapskaito gautų pajamų. Pradėjusi kontrolės veiksmus įmonėje VAVMI buhalterinės apskaitos dokumentuose nustatė didelį neparduotų prekių likutį. plačiau

Apsimesdami mokesčių inspekcijos darbuotojais gyventojus lanko sukčiai, siūlydami namuose laikomų pinigų surašymo paslaugą.

Paskelbta:

Gyventojus raginame būti budrius ir į namus neįsileisti jokių „mobilių mokesčių inspekcijos kurjerių". plačiau

Pridėtinės vertės mokesčio, sumokėto už telekomunikacijų, radijo ir televizijos transliavimo ir (arba) elektroniniu būdu suteiktas paslaugas, paskirstymo valstybėms narėms taisyklės

Paskelbta:

Nauja redakcija. Pridedamas dokumentas. plačiau

Su mokesčiais susiję dydžiai litais, kurie nuo 2015 m. sausio 1 d. keičiami į eurus

Paskelbta:

Dabar galiojančios reikšmės litais, kurios nuo 2015 m. sausio 1 d. nustatomos eurais, pateiktos lentelėse. Pridedami dokumentai. plačiau

VMI kviečia registruotis į 2015 m. sausio mėnesį vyksiančius seminarus mokesčių klausimais

Paskelbta:

VMI paskelbė informaciją apie 2015 m. sausio mėnesį vyksiančius seminarus mokesčių klausimais. plačiau

Dividendų pelno mokesčio deklaracijos FR0640 formos, jos priedų pildymo ir teikimo taisyklių pakeitimas

Paskelbta:

VMI teikiamų paslaugų grafikas įvedant eurą

Paskelbta:

Valstybinė mokesčių inspekcija mokesčių mokėtojams pateikia elektroninių ir kitų paslaugų teikimo grafikus, pritaikydama institucijos informacines sistemas sklandžiai veikti įsivedus eurą. plačiau

VMI rekomenduoja verslo liudijimais pasirūpinti iš anksto

Paskelbta:

Gyventojai, norintys legaliai vykdyti veiklą 2015 m. sausio pirmosiomis dienomis, verslo liudijimą turėtų užsisakyti iki gruodžio 30 d. plačiau

Gruodžio 15-oji – paskutinė diena nevėluojant deklaruoti ir sumokėti nekilnojamojo turto mokestį

Paskelbta:

VMI primena, kad gyventojai, kuriems atsiranda prievolė mokėti 1 procento nekilnojamojo turto mokestį, deklaraciją turi pateikti ir mokestį sumokėti iki gruodžio 15 dienos. plačiau

Metinės gyventojo (šeimos) turto deklaracijos FR0001 formos ir jos priedų užpildymo, teikimo ir tikslinimo taisyklės

Paskelbta:

Pakeistos ir nauja redakcija išdėstytos Metinės gyventojo (šeimos) turto deklaracijos FR0001 formos ir jos priedų užpildymo, teikimo ir tikslinimo taisyklės. Pridedamas dokumentas. plačiau

Mėginant nuslėpti per 400 tūkst. litų pajamų Kauno verslininkei koją pakišo kiaušiniai

Paskelbta:

Patikrinus vieną iš Kaune veikiančių individualių įmonių, vykdančių mažmeninę prekybą, nustatyta per 400 tūkst. litų neapskaitytų pajamų. plačiau

Paaiškinimas dėl Vokietijos Federacinės Respublikos mokesčių administratoriaus parengtos pažymos EU/EWR formos pildymo

Paskelbta:

VMI (toliau – VMI prie FM) informuoja, kad 2013 m. balandžio 17 d. rašte Nr. (32.42-31)-1-RM-2470 apskričių valstybinių mokesčių inspekcijų darbuotojams buvo rekomenduota pildyti Vokietijos Federacinės Respublikos mokesčių administratorių parengtos pažymos EU/EWR (liet. - pažymos ES/EEE) formos (toliau – pažyma) dalį „Užsienio šalies mokesčių inspekcijos patvirtinimas" bei pateikta VMI prie FM nuomonė, kaip pažyma turėtų būti užpildyta. plačiau

Mokesčiams apskaičiuoti naudojamų apskaitos dokumentų išrašymo ir pripažinimo taisyklių pakeitimas

Paskelbta:

Išlaidos gali būti pripažintos sąnaudomis pagal kasos aparatų kvitus, jeigu prekių ar paslaugų, kurių įsigijimą patvirtina kasos aparato kvitas, vertė (įskaitant PVM) neviršija 290 eurų (įsigalioja nuo 2015-01-01). Finansų ministras turi teisę nustatyti papildomus išlaidų pripažinimo sąnaudomis pagal kasos aparatų kvitus apribojimus. Išlaidos taip pat gali būti pripažintos sąnaudomis pagal pinigų priėmimo kvitus, kuriuos išduoda vežėjai už suteikiamas taksi paslaugas. plačiau

Paaiškinimas apie nuolatiniams Lietuvos gyventojams iš užsienio valstybių pervestų ar kitokiu būdu perduotų pinigų sumų apmokestinimo gyventojų pajamų mokesčiu

Paskelbta:

VMI paaiškina, kaip pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo nuostatas apmokestinamos nuolatinių Lietuvos gyventojų iš užsienio valstybių į jų banko sąskaitas pervestos ar kitokiu būdu perduotos pinigų sumos, kurios gali būti pripažįstamos jas gavusio gyventojo pajamomis. plačiau

PVM įstatymo Nr. IX - 751 2, 13, 24, 57, 71, 71-1, 101, 102, 103, 104, 105, 116, 117, 118 straipsnių ir XII skyriaus penktojo skirsnio pakeitimas

Paskelbta:

VMI informuoja apie priimtą ir paskelbtą Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX - 751 2, 13, 24, 57, 71, 71-1, 101, 102, 103, 104, 105, 116, 117, 118 straipsnių ir XII skyriaus penktojo skirsnio pakeitimo įstatymą ir šiuo PVM įstatymo pakeitimo įstatymu nustatytus PVM įstatymo pakeitimus. plačiau

VMI prie LR FM viršininko 2006 m. birželio 9 d. įsakymo Nr. VA-55 „Dėl Žemės mokesčio administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimas

Paskelbta:

VMI prie LR FM viršininko 2004 m. liepos 26 d. įsakymo Nr. VA-145 „Dėl metinės A klasės išmokų, nuo jų išskaičiuoto ir sumokėto pajamų mokesčio deklaracijos FR0573 formos, jos FR0573A, FR0573U priedų pildymo ir teikimo taisyklių patvirtin

Paskelbta:

Pakeistos ir nauja redakcija išdėstytos Metinės A klasės išmokų, nuo jų išskaičiuoto ir sumokėto pajamų mokesčio deklaracijos FR0573 formos, jos priedų FR0573A, FR0573U formų užpildymo ir teikimo taisyklės. plačiau

Mokesčių specialistai, atvykę vykdyti tarnybinę užduotį, privalo pateikti tarnybinės užduoties pavedimą

Paskelbta:

Mokesčių inspekcijos specialistai, atvykę vykdyti tarnybinę užduotį, privalo visais atvejais pateikti tarnybinius pažymėjimus ir operatyvaus patikrinimo pavedimą (forma FR1043). plačiau

VMI teikiamų paslaugų grafikas įvedant eurą

Paskelbta:

Rekomenduojame įvertinti gruodžio mėnesio šventinių dienų skaičių, bankų, kredito įstaigų darbo laiką, atkreipti dėmesį į VMI teikiamų e. paslaugų grafikus ir susiplanuoti laiką, siekiant laiku įvykdyti mokestines prievoles. VMI elektroninių ir kitų paslaugų teikimo grafikus rasite prisegtame dokumente.. plačiau

Viskas apie kreditinių PVM sąskaitų faktūrų išrašymą atnaujintame leidinyje.

Paskelbta:

Pridedamas leidinys. plačiau

Delspinigių dydis nuo 2015 m. sausio 1 dienos už nesumokėtą arba pavėluotai sumokėtą mokestį ― 0,03 procento už kiekvieną pavėluotą dieną

Paskelbta:

Pridedamas dokumentas plačiau

Mokesčių inspektorių akiratyje – nuostolinga bendrovė, pusę milijono išleidusi keliolikai rašiklių ir laikrodžiui

Paskelbta:

VMI administratoriui įtarimus sukėlė netradiciniai pirkiniai. Bendrovėje darbuojasi tik du darbuotojai, bet veiklai vykdyti prireikė įsigyti rankinį laikrodį (be apyrankės) už daugiau nei 260 tūkst. litų bei 14 prabangių rašiklių už 200 tūkst. litų. plačiau

Nuteistas uostamiesčio verslininkas, nesumokėjęs per 0,8 mln. litų deklaruotų mokesčių

Paskelbta:

Įmonės vadovas,kuris buvo ir savininkas, užuot atlikęs prievolę, įmonės lėšas investavo į gyvenamojo namo užmiestyje statybą ir panaudojo kt. asmeninėms reikmėms plačiau

Nustatyti išradingi savadarbio kuro gamintojai, kuriems gresia akcizų prievolės

Paskelbta:

Šiauliuose aptiktame nelegaliame naftos produktų perdirbimo „fabrikėlyje" sumontuotu įrenginiu buvo perdirbama iš energetikos įmonių įsigyta panaudota tepalinė alyva ir „gaminamas" produktas, kuris, galimai, buvo naudojamas kaip variklių degalai. plačiau

Metinės A klasės išmokų, nuo jų išskaičiuoto ir sumokėto pajamų mokesčio deklaracijos FR0573 formos, jos FR0573A, FR0573U priedų pildymo ir teikimo taisyklių pakeitimas

Paskelbta:

Pridedamas dokumentas plačiau

Mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą, savivaldybių biudžetus bei valstybės pinigų fondus kodų sąrašo pakeitimas

Paskelbta:

Papildyta naujomis įmokų eilutėmis. Pridedamas dokumentas. plačiau

Gyventojo gautų pajamų, nuo jų sumokėto mokesčio pažymų FR0594 ir FR0595 formų ir jų pildymo bei išdavimo taisyklių patvirtinimo pakeitimas

Paskelbta:

Pridedami dokumentai plačiau

Įregistravimo pridėtinės vertės mokesčio mokėtoju / išregistravimo iš pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų taisyklių pakeitimas

Paskelbta:

Pridedamas dokumentas plačiau

Avansinio pelno mokesčio deklaracijos FR0430 formos ir jos užpildymo taisyklių patvirtinimo pakeitimas

Paskelbta:

Pridedamas dokumentas plačiau

Pažymos apie paveldimo turto vertę FR0513 formos ir pažymos apie paveldimo turto apmokestinamąją vertę FR0514 formos patvirtinimo pakeitimas

Paskelbta:

Pridedami dokumentai plačiau

Kasos aparatų naudojimo taisyklių patvirtinimo pakeitimas

Paskelbta:

Pridedami dokumentai plačiau

Finansinio reikalavimo pateikimo / patikslinimo formos patvirtinimo pakeitimas

Paskelbta:

Pridedami dokumentai plačiau

„Dėl Fizinių asmenų įregistravimo ūkininkais, kuriems taikoma kompensacinio pridėtinės vertės mokesčio tarifo schema / išregistravimo iš ūkininkų, kuriems taikoma kompensacinio pridėtinės vertės mokesčio tarifo schema“ pakeitimas

Paskelbta:

VMI prie LR FM viršininko 2003 m. vasario 7 d. įsakymo Nr. V-46 „Dėl nenuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų mokesčio nuo B klasės pajamų deklaracijos FR0459 formos, jos užpildymo ir teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimas

Paskelbta:

Palankesnių arba nepalankesnių pridėtinės vertės mokesčio ir akcizų grąžinimo kai kurių užsienio valstybių diplomatinėms atstovybėms ir (arba) konsulinėms įstaigoms taisyklių pakeitimas

Paskelbta:

Šiemet gyventojai ir įmonės žemės mokestį mokėjo pareigingiau

Paskelbta:

Iki termino pabaigos – lapkričio 17 dienos žemės mokestį sumokėjo 75 proc. gyventojų ir 84 proc. įmonių, o pernai laiku mokestines prievoles įvykdė 58 proc. gyventojų ir 51 proc. įmonių. plačiau

Statybų objektuose ir viešojo maitinimo įstaigose – VMI ir VDI vizitavimai

Paskelbta:

Vizitavimų ir stebėsenos tikslas – ne bėgiojančių „nelegalų" skaičius, o prevencija ir informacijos surinkimas apie rangovus, subrangovus, deklaruojamą bei tikrąjį darbo laiką, gyventojų, neteisėtai dirbančių pagal verslo liudijimą skaičius ir t.t. plačiau

Nuolatinio Lietuvos gyventojo pranešimo apie sudarytus sandorius PRC907 formos, jos papildomo lapo PRC907P formos pildymo ir pateikimo taisyklių pakeitimas

Paskelbta:

Siekdama pasirengti euro įvedimui VMI pakeitė Nuolatinio Lietuvos gyventojo pranešimo apie sudarytus sandorius PRC907 formos, jos papildomo lapo PRC907P formos pildymo ir pateikimo taisykles. plačiau

Gruodžio mėnesio VMI seminaruose – pagrindinis dėmesys eurui

Paskelbta:

VMI visuose Lietuvos regionuose mokesčių mokėtojus gruodžio mėnesį kviečia į susitikimus, kuriuose bus pateikta aktuali ir naudinga informacija apie mokesčių bei jų administravimo pakeitimus, susijusius su euro įvedimu. plačiau

Visoms šalies savivaldybėms VMI parengė bendradarbiavimo sutartis

Paskelbta:

Siektiama efektyvesnio žemės mokesčio ir nekilnojamojo turto mokesčio administravimo, didesnių ir laiku patenkančių į savivaldybių biudžetus pajamų. plačiau

Nenuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų mokesčio nuo B klasės pajamų deklaracijos FR0459 formos, jos užpildymo ir teikimo taisyklės

Paskelbta:

Nauja redakcija įsigaliosianti nuo 2015 m. sausio 1 d. Pridedamas dokumentas plačiau

Teisme - VMI pergalė prieš farmacijos įmonę. Biudžete lieka beveik milijonas litų

Paskelbta:

Lietuvos Vyriausiasis administracinis teismas įvertino, kad farmacininkų rengiami įvairūs seminarai, mokymai ir kiti renginiai gydytojams atitinka reprezentacinių paslaugų požymius ir kriterijus. plačiau

Dėl Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso pakeitimo įstatymo

Paskelbta:

ATPK pakeitimai atlikti siekiant pasirengti euro įvedimui įsigalios nuo 2015 m. sausio 1 d. plačiau

Verslininkai, iškviesti į VMI dėl galimai slepiamų mokesčių, turės pasiaiškinti ir „Sodrai“

Paskelbta:

VMI ir SoDra sutarė, kad nuo šiol bendradarbiaus ne tik keičiantis reikalingais duomenimis, bet kartu nustatinės prievolių nevykdančius verslininkus, kartu tikrins skolininkus bei mokesčių mokėtojus, neteisėtai mokančius mažiau mokesčių ir įmokų. Verslininkai, atėję į VMI pasiaiškinti dėl ne pilnu etatu ar mažiau už „minimumą" dirbančių darbuotojų, neturėtų nustebti ten sutikę ir „Sodros" atstovų. plačiau

Metinės nenuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų mokesčio nuo individualios veiklos per nuolatinę bazę Lietuvoje pajamų deklaracijos FR0531 formos ir jos priedo FR0531V formos bei jų pildymo ir pateikimo taisyklės

Paskelbta:

Pridedamas dokumentas plačiau

Pakeistos ir nauja redakcija išdėstytos Mėnesinės pajamų mokesčio nuo A klasės pajamų deklaracijos FR0572 formos, jos FR0572A, FR0572U priedų užpildymo ir pateikimo taisyklės

Paskelbta:

Valstybinės mokesčių inspekcijos gyventojų pajamų mokesčio informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo pakeitimas

Paskelbta:

Pridedamas dokumentas plačiau

Pridėtinės vertės mokesčio lengvatų taikymas diplomatinėms atstovybėms ir tarptautinėms organizacijoms

Paskelbta:

VMI parengė leidinio „Pridėtinės vertės mokesčio lengvatų taikymas diplomatinėms atstovybėms ir tarptautinėms organizacijoms" pakeitimą ir papildymą plačiau

Vilniaus įmonė, pardavinėjusi vitaminus ir papildus, bandė nusukti apie 100 tūkst. Lt mokesčių

Paskelbta:

VMI paaiškina, kaip tinkamai dirbti kasos aparatais įvedus eurą

Paskelbta:

Netyčia klystantiems verslininkams VMI leis pasitaisyti plačiau

Mėnesinės pajamų mokesčio nuo A klasės pajamų deklaracijos FR0572 formos, jos FR0572A, FR0572U priedų užpildymo ir pateikimo Taisyklės

Paskelbta:

Pridedamas dokumetas įsigaliosiantis 2015 m. sausio 1 dieną. plačiau

Mėnesio ataskaitos apie vienam asmeniui suteiktą paramą ir (arba) labdarą bei iš vieno asmens gautą paramą, didesnę negu 15 000 Eur, pildymo Taisyklės

Paskelbta:

Pridedamas dokumentas įsigaliosiantis 2015 m. sausio 1 d. plačiau

Dėl Prekių (paslaugų) pirkimo–pardavimo kvito formos bei šių kvitų pildymo taisyklių patvirtinimo Pakeitimas

Paskelbta:

Pridedamas dokumentas plačiau

Dėl mokesčių deklaracijų pateikimo, jų pateikimo termino pratęsimo ir mokesčių mokėtojų laikino atleidimo nuo mokesčių deklaracijų ir(arba) kitų teisės aktuose nurodytų dok. pateikimo Pakeitimas

Paskelbta:

Pridedamas dokumentas plačiau

Su GPM susiję pakeitimai

Paskelbta:

Pridedami dokumetai plačiau

VMI konsultacijos apie eurą ir mokesčius – internetiniuose seminaruose

Paskelbta:

VMI primena, kad gyventojai ir įmonių atstovai visą jiems aktualią mokesčių informaciją, susijusią su euro įvedimu, gali savarankiškai rasti VMI svetainėje esančiame skyrelyje „Euras ir mokesčiai", adresu http://www.vmi.lt/cms/euras-ir-mokesciai plačiau

Civilinio kodekso pakeitimai

Paskelbta:

VMI informuoja apie esmines pakeitimo nuostatas. Civilinio kodekso pakeitimai įsigalios nuo 2015 m. sausio 1 d. plačiau

Litų perskaičiavimo į eurus teikiant prašymus dėl registravimosi PVM mokėtojais ir ūkininkais, kuriems taikoma kompensacinio PVM tarifo schema

Paskelbta:

VMI parengė Informacinį pranešimą plačiau

"Dėl pridėtinės vertės mokesčio deklaracijos ir kitų su šiuo mokesčiu susijusių formų bei jų užpildymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimas

Paskelbta:

Įsigalioja nuo 2015 m. sausio 1 d. plačiau

Dėl dienpinigių normų, įvedus eurą

Paskelbta:

Patvirtintos naujos dienpinigių normos eurais nuo 2015 m. sausio 1 dienos plačiau

Litų perskaičiavimas į eurus teikiant prašymus dėl mokesčių grąžinimo

Paskelbta:

VMI parengė paaiškinimą apie Valstybinei mokesčių inspekcijai teikiamų įvairių mokesčių mokėtojų prašymų dėl mokesčių grąžinimo įforminimo tvarką po euro įvedimo dienos. plačiau

VMI prie LR FM viršininko 2002 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. 255 „Dėl Akcizų grąžinimo“ pakeitimas

Paskelbta:

Informuojame, kad atlikti šie pagrindiniai pakeitimai plačiau

Dėl Garantinio fondo įstatymo Nr. VIII-1926 3 straipsnio pakeitimo

Paskelbta:

Garantinio fondo įstatymo Nr. VIII-1926 3 straipsnio pakeitimas plačiau