Verslininkų privatūs poreikiai įmonės sąskaita – nuo žaislų anūkams iki revolverio su dėklu

Paskelbta:

Alytaus apskrities VMI informuoja, kad atliekant patikrinimus dėl verslininkų prekių ir paslaugų suvartojimo privatiem poreikiams, buvo nustatyti atvejai, kuomet mokesčių mokėtojai į Pridėtinės vertės mokesčio (PVM) atskaitą įtraukė ir siekė susigrąžinti PVM už prekes ir paslaugas, skirtas ne PVM apmokestinamos veiklos pajamų gavimui, o asmeninėm reikmėm. Po patikrinimų bendrovės deklaravo daugiau kaip 6 tūkst. Eur (daugiau kaip 21 tūkst. Lt) mokėtino į biudžetą PVM sumą.

Alytaus AVMI, išanalizavusi informaciją VMI duomenų bazėse, trečiųjų šaltinių pateiktus duomenis, atrinko ir patikrino 12 mokesčių mokėtojų, kurių įsigytos prekės ar paslaugos sukėlė įtarimų, ar iš tiesų buvo naudojamos ūkio subjekto veikloje. Mokesčių administratoriaus praktika rodo, kad verslininkai dažnai bando asmeninėm reikmėm skirtų pirkinių PVM nepagrįstai įtraukti į įmonių PVM atskaitą, o jų įsigijimo išlaidas nepagrįstai priskirti leidžiamiems atskaitymams, taip mažinant apmokestinamąjį įmonių pelną.

„Patikrinimų metu mokesčių administratorius vertino tikrąją įsigyto turto paskirtį. Išanalizavus bendrovių pateiktus prekių ar paslaugų įsigijimą patvirtinančius dokumentus, matyti, kad PVM siekiama susigrąžinti už įvairiausias su vykdoma veikla nesusijusias prekes ir paslaugas, kaip antai, gyvenamojo namo statybai skirtas statybines medžiagas, dušo kabiną, šaldytuvą, šildymo katilą, TV transliacijos paslaugas, žvejybos įrangą, žaislus, motociklininko akinius ar netgi revolverį su dėklu. Minėtos prekės ir paslaugos nekuria ilgalaikio turto PVM apmokestinamoms pajamoms uždirbti, todėl negali būti priskiriamos vykdomai veiklai", - sako Alytaus AVMI Mokestinių prievolių skyriaus vedėja, atliekanti viršininko funkcijas, Zita Jarmalienė pažymėdama, jog bet kokio ūkio subjektai steigiami siekiant gauti pelno, tad ir įmonės įsigyjamas turtas tiesiogiai ar netiesiogiai turi dalyvauti uždirbant subjekto pajamas.

Alytaus AVMI specialistai, atlikę vieno ūkininko, PVM mokėtojo, ūkinės veiklos mokestinį patikrinimą, nustatė, kad ūkininkas įsigijo prekes (plastikinius langus, duris, krosnelę, kilimus, kepimo skardas, skalbimo mašiną, patalynės komplektą, vitaminus ir kt.) ir jų PVM įtraukė į PVM atskaitą. Nustatyta ir kitų pažeidimų: ūkininkas nedeklaravo paskerstų savoms reikmėm suvartotų gyvulių, nepagrįstai į PVM atskaitą įtraukė 100 proc. (maksimaliai leistina dalis – 50 proc.) su lengvuoju automobiliu susijusių prekių ir paslaugų pirkimo PVM. Be to, žemdirbys aiškino „pamiršęs" deklaruoti PVM apmokestinamus gyvulių pardavimus kitiems Lietuvos gyventojams. Ūkininko paaiškinimai, kad šios prekės skirtos ūkininko ūkio veikloje mokesčių administratoriaus neįtikino – teko taisyti klaidas ir tikslinti deklaruotus duomenis.

Šaltinis www.vmi.lt