Skelbiama Audito ir apskaitos tarnybos 2014 m. spalio 15 ir 30 d. organizuotų susitikimų su auditoriais medžiaga

Paskelbta:

Atlikto audito tyrimai

Audito ir apskaitos tarnyba 2014 m. spalio 15 ir 30 dienomis organizavo susitikimus su auditoriais, kuriuose apžvelgė atlikto audito Tarnybos atliktų tyrimų rezultatus, tyrimų metu nustatytus audito atlikimo trūkumus ir jų reikšmingumo vertinimą, taip pat drausminių nuobaudų skyrimo tvarką ir dabar teismuose nagrinėjamus ginčus dėl auditoriams skiriamų nuobaudų. Susitikimų metu taip pat buvo atsakyta į pateiktus klausimus, susijusius su aptartais dalykais.


Šaltinis www.aat.lt