Registrų centras vėl užsimojo prieš vaiduoklius

Paskelbta:

Likviduojamų Juridinių asmenų sąrašas

Išnaudodamas suteiktas galias paprasčiau likviduoti veiklos nevykdančius juridinius asmenis Registrų centras įvardino daugiau nei 13 tūkst. įmonių ir organizacijų, kurias ketina išregistruoti pirmiausia.

Į numatomų išregistruoti juridinių asmenų sąrašą pateko tos įmonės ir organizacijos, kurios iki 2004 metų paskelbė apie pradėtas likvidavimo procedūras, bet iki šiol jų neužbaigė.

Sąrašą Registrų centras skelbia savo interneto svetainėje. Iki 2016 m. kreditoriai dar gali kreiptis į teismą dėl skolų išieškojimo ar bankroto bylos iškėlimo sąraše išvardintiems juridiniams asmenims. Jei tokį ieškinį teismas priimtų, įmonė ar organizacija iš šio sąrašo būtų išbraukta.

Anksčiau realios veiklos nevykdančių juridinių asmenų išregistravimas registro tvarkytojo iniciatyva buvo painus, brangus ir ilgai trunkantis procesas. 2006-2008 m. Registrų centras iš Juridinių asmenų registro išregistravo tik kiek daugiau nei 150įmonių ir organizacijų. Šių metų pradžioje įsigalioję teisės aktų pakeitimai supaprastino šias procedūras.

Įstatymai numato, jog registro tvarkytojo iniciatyva gali būti likviduojami tie juridiniai asmenys, kurie be pateisinamos priežasties vienerius metus vėlavo pateikti finansines ataskaitas, pusmetį nesuformavo valdymo organų ar tokį pat laikotarpį juridinio asmens nepavyksta rasti nurodytais adresais, taip pat tų, kurie ilgiau nei penkerius metus neatnaujino savo duomenų.

Registrų centro duomenimis, šiuo metu Lietuvoje įregistruota apie 220 tūkst. juridinių asmenų, iš kurių apie pusė gali būti nevykdantys veiklos.

Šaltinis www.registrucentras.lt