Priimtas Europos Komisijos reglamentas dėl tarptautinių apskaitos standartų pakeitimo.

Paskelbta:

Paskelbti Europos Komisijos 2014 m. gruodžio 17 d. reglamentai Nr. 2015/28 ir Nr. 2015/29 dėl 2-ojo tarptautinio finansinės atskaitomybės standarto „Mokėjimas akcijomis“, 3-iojo tarptautinio finansinės atskaitomybės standarto „Verslo jungimai“, 8-ojo tarptautinio finansinės atskaitomybės standarto „Veiklos segmentai“, 16-ojo tarptautinio apskaitos standarto „Nekilnojamasis turtas, įranga ir įrengimai“, 24-ojo tarptautinio apskaitos standarto „Susijusių šalių atskleidimas“, 38-ojo tarptautinio apskaitos standarto „Nematerialusis turtas“ ir 19-ojo tarptautinio apskaitos standarto „Išmokos darbuotojams“.

Reglamentus lietuvių ir anglų kalbomis galima rasti čia.

Šaltinis www.aat.lt