Patvirtintos 40-ojo VAS „Euro įvedimas“ metodinės rekomendacijos

Paskelbta:

Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2014 m. spalio 3 d. įsakymu  Nr. VAS-32 „Dėl 40-ojo verslo apskaitos standarto „Euro įvedimas“ metodinių rekomendacijų tvirtinimo“ patvirtintos šio standarto metodinės rekomendacijos, parengtos pagal standarto redakciją, galiojančią nuo euro įvedimo dienos.
   Metodinėse rekomendacijose pateikta paaiškinimų verslo apskaitos standartus taikančioms įmonėms, kaip apskaitoje registruojami litais išreikštų verčių perskaičiavimo į eurus rezultatai, ūkinės operacijos grynųjų eurų ir litų bendros apyvartos laikotarpiu ir su pasirengimu įvesti eurą ir jo įvedimu susijusios išlaidos, kaip sudaromos euro įvedimo dieną apimančių ataskaitinių laikotarpių finansinės ataskaitos, perskaičiuojama tokių finansinių ataskaitų lyginamoji informacija ir pateikiama su euro įvedimu susijusi informacija.
  Metodinėse rekomendacijose pateikta konkrečių apskaitos duomenų perskaičiavimo ir atskleidimo aiškinamajame rašte pavyzdžių. www.aat.lt