Patikslintas transporto priemonių laikinojo įvežimo reglamentavimas

Paskelbta:

Nuo 2015 m. gegužės 1 d. fizinis asmuo, kuris gyvena Sąjungos muitų teritorijoje, yra įdarbintas už tos teritorijos ribų įsisteigusio asmens ir naudoja laikinai įvežtą transporto priemonę asmeniniais tikslais, bus atleidžiamas nuo importo muitų tik tada, jei minėtą transporto priemonę naudos vykti iš savo gyvenamosios vietos į darbo vietą ir atgal arba darbo sutartyje nustatytoms profesinėms užduotims atlikti. Muitinės prašymu transporto priemonę naudojantis asmuo privalės pateikti darbo sutarties kopiją. Susipažinti su pakeistu EK reglamentu galite čia

Nustačius, kad minėta transporto priemonė naudojama kitais tikslais, negu pirmiau minėti, toks naudojimas bus laikomas laikinojo įvežimo tvarkos pažeidimu ir dėl to atsiras importo skola muitinei.

Europos Komisija teigia, kad Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 561 straipsnio 2 dalies nuostatos buvo pakeistos siekiant pašalinti galimybę piktnaudžiauti transporto priemonių laikinuoju įvežimu.

Šaltinis www.cust.lt