Patalpintas naujas leidinys „Kaip apmokestinamos 2014 metų ir vėlesnių mokestinių laikotarpių finansinių priemonių pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn ir/arba išvestinių finansinių priemonių realizavimo pajamos“

Paskelbta:

VMI informuoja, kad VMI prie FM interneto svetainėje (www.vmi.lt/cms/leidiniai1) patalpintas atnaujintas leidinys „Kaip apmokestinamos 2014 ir vėlesnių mokestinių laikotarpių finansinių priemonių pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn ir/arba išvestinių finansinių priemonių realizavimo pajamos" (toliau - leidinys).

Leidinyje aptartos Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau – GPMĮ) nuostatos, kurios įsigaliojo nuo 2014-01-01, priėmus GPMĮ pakeitimus naujai reglamentuojančius  finansinių priemonių pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn ir/arba išvestinių finansinių priemonių realizavimo pajamų apmokestinimą, taip pat atsižvelgta į GPMĮ pakeitimus susijusius su nuo 2015-01-01 euro įvedimu.

Šis informacinis pranešimas pateiktas VMI prie FM 2015 m. balandžio 13 d. rašte Nr. (32.42-31-1) RM-6856

Šaltinis www.vmi.lt