Paskelbtos iš dalies pakeistos ES apskaitos direktyvos nuostatos dėt tam tikrų didžiųjų įmonių ir grupių nefinansinės ir įvairovės informacijos atskleidimo

Paskelbta:

2014 m. lapkričio 15 d. Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje Nr. L330 paskelbta 2014 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/95/ES, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2013/34/ES nuostatos dėl tam tikrų didžiųjų įmonių ir grupių nefinansinės ir įvairovės informacijos atskleidimo.
     Šis Europos Sąjungos teisės aktas yra taikomas nuo 2017 m. sausio 1 d.
     Direktyvą lietuvių kalba galima rasti čia.
     Direktyvą anglų kalba galima rasti čia.


Šaltinis www.aat.lt