Parengtos konsoliduotųjų finansinių ataskaitų formos, paruoštos naudoti Excel programoje

Paskelbta:

Parengtos ir Audito ir apskaitos tarnybos interneto svetainės skilties „Verslo apskaitos standartai“ skyrelyje „Finansinių ataskaitų formos“ paskelbtos konsoliduotųjų finansinių ataskaitų formos, parengtos naudoti Excel programoje.

Šaltinis www.aat.lt