Palankesnių arba nepalankesnių pridėtinės vertės mokesčio ir akcizų grąžinimo kai kurių užsienio valstybių diplomatinėms atstovybėms ir (arba) konsulinėms įstaigoms taisyklių pakeitimas

Paskelbta:

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informuoja, kad Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. 1K-360 „Dėl finansų ministro 2002 m. birželio 21 d. įsakymo Nr. 188 „Dėl palankesnių arba nepalankesnių pridėtinės vertės mokesčio ir akcizų grąžinimo kai kurių užsienio valstybių diplomatinėms atstovybėms ir (arba) konsulinėms įstaigoms taisyklių patvirtinimo" pakeitimo" (toliau-įsakymas) Palankesnių arba nepalankesnių pridėtinės vertės mokesčio ir akcizų grąžinimo kai kurių užsienio valstybių diplomatinėms atstovybėms ir (arba) konsulinėms įstaigoms taisyklėse vietoje nurodytų sumų litais, sumos nurodytos eurais.
Vokietijos Federacinės Respublikos ambasadai Lietuvos Respublikoje, jos diplomatinio personalo nariams, administracinio ir techninio personalo nariams ir kartu gyvenantiems jų šeimų nariams (jei šie asmenys nėra Lietuvos Respublikos piliečiai, o jų nuolatinė gyvenamoji vieta nėra Lietuvos Respublika) (toliau-ambasada) grąžinant PVM bendrųjų taisyklių 4 punkte nurodyta minimali prekių ir (arba) paslaugų vertė (įskaitant PVM) sumažinama iki 145 eurų.
Taip pat bendra Vokietijos Federacinės Respublikos ambasados diplomatinio personalo nariams, administracinio ir techninio personalo nariams (įskaitant kartu gyvenančius jų šeimų narius) per kalendorinius metus sugrąžinto PVM suma (išskyrus PVM, sumokėtą už įsigytas transporto priemones) neturi viršyti 1200 eurų.
Estijos Respublikos ambasadai PVM grąžinamas bendrųjų taisyklių 4 punkte nurodytą minimalią prekių ir (arba) paslaugų vertę (įskaitant PVM) sumažinant iki 101 euro.
Čekijos Respublikos ambasadai PVM grąžinamas bendrųjų taisyklių 4 punkte nurodytą minimalią prekių ir (arba) paslaugų vertę (įskaitant PVM) sumažinant iki 116 eurų.
Austrijos Respublikos ambasadai Lietuvos Respublikoje ir jos diplomatinio personalo nariams bei kartu gyvenantiems jų šeimos nariams (jei šie asmenys nėra Lietuvos Respublikos piliečiai, o jų nuolatinė gyvenamoji vieta nėra Lietuvos Respublika) PVM grąžinamas bendrųjų taisyklių 4 punkte nurodytą minimalią prekių ir (arba) paslaugų vertę (įskaitant PVM) sumažinant iki 73 eurų.
Ukrainos ambasadai grąžinant PVM bendrųjų taisyklių 4 punkte nurodyta minimali prekių ir (arba) paslaugų vertė (įskaitant PVM) sumažinama iki 38 eurų.
Kazachstano Respublikos ambasadai PVM grąžinamas bendrųjų taisyklių 4 punkte nurodytą minimalią prekių ir (arba) paslaugų vertę (įskaitant PVM) sumažinant iki 58 eurų.
Graikijos Respublikos ambasadai PVM grąžinamas bendrųjų taisyklių 4 punkte nurodytą minimalią prekių ir (arba) paslaugų vertę (įskaitant PVM) padidinant iki 307 eurų.
Kinijos Liaudies Respublikos ambasadai grąžinant PVM bendrųjų taisyklių 4 punkte nurodyta minimali prekių ir (arba) paslaugų vertė (įskaitant PVM) sumažinama iki 116 eurų.
Šis įsakymas įsigalioja 2015 m. sausio 1 dieną ir jo nuostatos taikomos grąžinant PVM ir akcizus už mokestinius laikotarpius nuo 2015 m. sausio 1 dienos.


Šaltinis www.vmi.lt