Pakeistos Mokesčių deklaracijų pateikimo taisyklės.

Paskelbta:

Pakeistos Mokesčių deklaracijų pateikimo taisyklės

VMI primena, kad nuo 2015 m. kovo 1 d. įsigalios Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2014 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. VA-118 (toliau — įsakymas) pakeistos Mokesčių deklaracijų pateikimo, jų pateikimo termino pratęsimo ir mokesčių mokėtojų laikino atleidimo nuo mokesčių deklaracijų ir (arba) kitų teisės aktuose nurodytų dokumentų pateikimo taisyklės, patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. VA-135 (toliau – taisyklės).

Šaltinis www.vmi.lt