Pakeistos ir nauja redakcija išdėstytos Mėnesinės pajamų mokesčio nuo A klasės pajamų deklaracijos FR0572 formos, jos FR0572A, FR0572U priedų užpildymo ir pateikimo taisyklės

Paskelbta:

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informuoja, kad Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2014 m. lapkričio 3 d. įsakymu Nr. VA-123 pakeistos ir nauja redakcija išdėstytos Mėnesinės pajamų mokesčio nuo A klasės pajamų deklaracijos FR0572 formos, jos FR0572A, FR0572U priedų užpildymo ir pateikimo taisyklės (toliau – Taisyklės), patvirtintos 2004 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. VA-7 ,,Dėl Mėnesinės pajamų mokesčio nuo A klasės pajamų deklaracijos formos, jos priedų formų bei jų pildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo".
Atsižvelgiant į tai, kad nuo 2015 m. sausio 1 dienos Lietuvos Respublikoje įvedamas euras, nauja redakcija išdėstytos Taisyklės, jose pateikiant nuorodas ne tik į litus, bet ir į eurus.  
Nustatyta, kad Taisyklėmis turi būti vadovaujamasi deklaruojant 2015 metais ir vėlesniais mokestiniais laikotarpiais išmokėtas išmokas, pagal mokesčio mokėjimo tvarką priskiriamas A klasės pajamoms, tikslinant mokesčių administratoriui jau pateiktas deklaracijas bei teikiant 2014 metų ir ankstesnių mokestinių laikotarpių Mėnesinės pajamų mokesčio nuo A klasės pajamų deklaracijos FR0572 formas (jeigu jos nebuvo pateiktos laiku).

Šaltinis www.vmi.lt