Pakeistos 40-ojo VAS „Euro įvedimas“ metodinės rekomendacijos

Paskelbta:

Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2014 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. VAS-38 „Dėl Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2014 m. spalio 3 d. įsakymo Nr. VAS-32 „Dėl 40-ojo verslo apskaitos standarto „euro įvedimas“ metodinių rekomendacijų tvirtinimo“ pakeitimo“ pakeistos šio standarto metodinės rekomendacijos, parengtos pagal standarto redakciją, galiosiančią nuo euro įvedimo dienos.
   Metodinėse rekomendacijose padaryta redakcinių pakeitimų ir standarto 16 punkto aiškinimas papildytas pavyzdžiu dėl litais išreikštos nominaliosios akcijų vertės perskaičiavimo į eurus ir įstatinio kapitalo dydžio apskaičiavimo eurais.

40 VAS Redakcija 2014 12 23

Šaltinis www.aat.lt