Pakeistas 38-asis verslo apskaitos standartas

Paskelbta:

Atsižvelgiant į paskelbtą 39-ojo verslo apskaitos standarto „Kolektyvinio investavimo subjektų ir pensijų fondų apskaita, finansinės ataskaitos“ naują redakciją, 38-asis verslo apskaitos standartas „Neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų ir mažųjų bendrijų buhalterinė apskaita ir finansinės ataskaitos“ papildytas nauju 41 punktu, pagal kurį tikrosios ūkinės bendrijos ir komanditinės ūkinės bendrijos, teisės aktų nustatyta tvarka veikiančios kaip kolektyvinio investavimo subjektai, apskaitą tvarkytų ir finansines ataskaitas sudarytų pagal 39-ąjį verslo apskaitos standartą.
   Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2015 m. vasario 2 d. įsakymas Nr. VAS-1 „Dėl Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2012 m. spalio 16 d. įsakymo Nr. VAS-18 „Dėl 38-ojo verslo apskaitos standarto „Neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų ir mažųjų bendrijų buhalterinė apskaita ir finansinės ataskaitos“ tvirtinimo“ pakeitimo“ Teisės aktų registre paskelbtas 2015 m. vasario 4 d., įsigaliojo 2015 m. vasario 5 d.

Šaltinis www.aat.lt