Pakeistas 2014 m. atlikto audito kokybės peržiūrų planas

Paskelbta:

Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2014 m. spalio 10 d. įsakymu Nr. VAA-28 „Dėl Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2014 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. VAA-15 „Dėl 2014 metų auditorių ir audito įmonių atlikto audito kokybės peržiūrų plano tvirtinimo“ pakeitimo“ buvo pakeistas 2014 metų auditorių ir audito įmonių atlikto audito kokybės peržiūrų planas.