Nuolatinio Lietuvos gyventojo pranešimo apie sudarytus sandorius PRC907 formos, jos papildomo lapo PRC907P formos pildymo ir pateikimo taisyklių pakeitimas

Paskelbta:

Informuojame, kad Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM), siekdama pasirengti euro įvedimui VMI prie FM viršininko 2014 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. VA-135 (toliau – Įsakymas) pakeitė Nuolatinio Lietuvos gyventojo pranešimo apie sudarytus sandorius PRC907 formos, jos papildomo lapo PRC907P formos pildymo ir pateikimo taisykles, patvirtintas VMI prie FM viršininko 2012 m. spalio 11 d. įsakymu Nr. VA-92 „Dėl Nuolatinio Lietuvos gyventojo pranešimo apie sudarytus sandorius PRC907 formos, jos papildomo lapo PRC907P formos pildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo" valiutą litais papildant valiuta eurais; sandorio sumą viršijančią 50000 litų pakeičiant į 15000 eurų sumą; taisykles papildant „361 punktu", nustatant, kad kai pranešimas tikslinamas už 2012 m.-2014 m., jame sumos turi būti nurodomos litais.
Taip pat atkreipiame dėmesį, kad 2014-10-10 rašte Nr. (32.44-31-3)-RM-16556 „Dėl Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 421, 66, 88 ir 99 straipsnių pakeitimo" klaidingai nurodyta sandorio (ų) suma, kuri vietoj 14500 eurų, turi būti 15000 eurų.


Šaltinis www.vmi.lt