Naujienos

Metinės PVM deklaracijos FR0516 pildymo ir pateikimo tvarka

Paskelbta:

VMI seminaro "Metinės PVM deklaracijos FR0516 pildymo ir pateikimo tvarka" dalomoji medžiaga plačiau

Ribojamų dydžių leidžiami atskaitymai apskaičiuojant pelno mokestį

Paskelbta:

VMI seminaro "Ribojamų dydžių leidžiami atskaitymai apskaičiuojant pelno mokestį" dalomoji medžiaga plačiau

Akcizų tarifai

Paskelbta:

Akcizų tarifai plačiau

NPD ir PNPD taikymas nuo 2016

Paskelbta:

VMI seminaro "NPD ir PNPD taikymas nuo 2016 metų" dalomoji medžiaga plačiau

Individuali veikla pagal pažymą pradedantiesiems

Paskelbta:

VMI seminaro medžiaga "Individuali veikla pagal pažymą pradedantiesiems" dalomoji medžiaga plačiau

Gyventojai iki birželio 30 dienos VMI turi pranešti apie grynais pinigais gautas paskolas ir dovanas

Paskelbta:

VMI informuoja, kad gyventojai iki birželio 30 dienos VMI turi pranešti apie grynais pinigais gautas paskolas ir dovanas, kurių iki šiol nebuvo deklaravę, o sandoriai nebuvo patvirtinti pas notarą. Nuo 2004 metų dovanų ir/ar paskolų gavę mokesčių mokėtojai pranešimą PRC911 turi pateikti tam, kad ateityje nekiltų diskusijų su Mokesčių inspekcija dėl įsigyto ar planuojamo įsigyti brangaus turto šaltinių teisėtumo. plačiau

Mokestinių nuostolių perkėlimo ypatumai

Paskelbta:

VMI seminaro "Mokestinių nuostolių perkėlimo ypatumai" dalomoji medžiaga. plačiau

Informacija verslui: tepalinėms alyvoms bus taikomi akcizų tarifai

Paskelbta:

Žemės mokesčio deklaracijos – jau ir telefonuose

Paskelbta:

Jau dabar telefonuose mokesčių mokėtojai, pasinaudodami e. VMI programėle gali peržiūrėti visą svarbiausią informaciją apie mokėtiną žemės mokestį. plačiau

Leidinys "PRIZŲ, LAIMĖJIMŲ IR DOVANŲ APMOKESTINIMAS PAJAMŲ MOKESČIU"

Paskelbta:

Leidinys "PRIZŲ, LAIMĖJIMŲ IR DOVANŲ APMOKESTINIMAS PAJAMŲ MOKESČIU" plačiau

Reklamos ir reprezentacijos sąnaudų pripažinimas ribojamų dydžių leidžiamais atskaitymais

Paskelbta:

VMI seminaro "Reklamos ir reprezentacijos sąnaudų pripažinimas ribojamų dydžių leidžiamais atskaitymais " dalomoji medžiaga plačiau

Kasos aparatų naudojimo ypatumai bei buhalterinės apskaitos vedimo tvarka

Paskelbta:

VMI seminaro "Kasos aparatų naudojimo ypatumai bei buhalterinės apskaitos vedimo tvarka" dalomoji medžiaga plačiau

Išmokų priskyrimas A klasės pajamoms ir jų apmokestinimas

Paskelbta:

VMI seminaro "Išmokų priskyrimas A klasės pajamoms ir jų apmokestinimas" dalomoji medžiaga plačiau

Mažųjų bendrijų apmokestinimo ypatumai

Paskelbta:

VMI seminaro "Mažųjų bendrijų apmokestinimo ypatumai" dalomoji medžiaga plačiau

Individuali veikla, įsigijus verslo liudijimus

Paskelbta:

VMI seminaro "Individuali veikla, įsigijus verslo liudijimus" dalomoji medžiaga plačiau

Mokestinių nuostolių perkėlimo ypatumai

Paskelbta:

VMI seminaro "Mokestinių nuostolių perkėlimo ypatumai" dalomoji medžiaga plačiau

Nuo liepos 1-osios keičiasi minimali mėnesinė alga ir privalomojo sveikatos draudimo įmokų sumos

Paskelbta:

Nuo liepos 1 dienos patvirtintas minimaliosios mėnesinės algos dydis - 325 eurai. Keičiasi ir privalomojo sveikatos draudimo (PSD) mėnesinių ir metinių įmokų sumos ūkininkams, savarankiškai besidraudžiantiems gyventojams ir tiems, kurie vykdo individualią veiklą pagal verslo liudijimą. plačiau

Lietuvos statistikos departamento susitikimas su verslo atstovais

Paskelbta:

Gegužės 13 d. Lietuvos statistikos departamente vyko susitikimas su verslo bei Ūkio ministerijos atstovais. plačiau

Specializuota skiltis regioninei statistikai

Paskelbta:

Oficialiosios statistikos portale sukurta skiltis „Regioninė statistika", kur vienoje vietoje bus skelbiama visa aktuali statistinė informacija pagal statistikos sritis. plačiau

Atvejai, kuriais išlaidos gali būti pripažintos sąnaudomis pagal kasos aparato kvitą

Paskelbta:

Lietuvos muitinė ir Valstybinė mokesčių inspekcija vykdys bendrus kuro kiekio tikrinimus

Paskelbta:

Š. m. gegužės mėnesį Lietuvos muitinės mobiliųjų grupių pareigūnai ir Valstybinės mokesčių inspekcijos specialistai vykdys kuro, įvežamo į Lietuvą per vidines Europos Sąjungos sienas, kontrolę. plačiau

Nuolatinių Lietuvos gyventojų užsienyje uždirbtų pajamų apmokestinimas

Paskelbta:

Leidinys "Nuolatinių Lietuvos gyventojų užsienyje uždirbtų pajamų apmokestinimas" plačiau

Formos FR0572 pildymo tvarka. NPD ir PNPD taikymas

Paskelbta:

VMI seminaro dalomoji medžiaga. plačiau

Kaip mano VMI galima užpildyti ir pateikti prašymo įregistruoti ūkininku (išregistruoti iš ūkininkų), kuriems taikoma kompensacinio PVM tarifo schema REG815 formą?

Paskelbta:

Norėdami pateikti prašymo įregistruoti ūkininku, kuriam taikoma kompensacinio PVM tarifo schema, išregistruoti iš ūkininkų, kuriems taikoma kompensacinio PVM tarifo schema, REG815 formą, atlikite šiuos veiksmus: plačiau

DĖL GAUTŲ IŠMOKŲ APMOKESTINIMO PVM, GPM ir PM

Paskelbta:

VMI teikia paaiškinimą dėl fizinio asmens gautų išmokų, nutraukus darbo sutartį ( įskaitant ir išmokų, gautų pagal sutartis, kuriose susitariama nekonkuruoti) apmokestinimo pridėtinės vertės mokesčiu, gyventojų pajamų ir pelno mokesčiu. Šis paaiškinimas suderintas su Finansų ministerija. plačiau

Pakeista Atlikto audito kokybės peržiūros metodika

Paskelbta:

Darbo inspektoriai pradeda jaunimo vasaros konsultacijas Jaunimo darbo centruose

Paskelbta:

Valstybinė darbo inspekcija (VDI), bendradarbiaudama su Lietuvos darbo biržos Jaunimo darbo centrais, pradeda jaunimo vasaros konsultacijas. Jaunajam darbuotojui reikia žinoti ir savo teises, ir savo pareigas. plačiau

Nuo gegužės 1 d. keliaujantys per muitinės postus galės įsivežti prekių ir kuro be mokesčių 3 kartus per mėnesį

Paskelbta:

Muitinės pareigūnui nustačius, kad asmuo asmeniniame bagaže gabenamas prekes arba privačioje transporto priemonėje esantį kurą į Lietuvos Respubliką iš trečiųjų šalių įveža 4-ą ir daugiau kartų per kalendorinį mėnesį, jam bus apskaičiuojami muitai ir mokesčiai. plačiau

Patikslintas transporto priemonių laikinojo įvežimo reglamentavimas

Paskelbta:

Nuo 2015 m. gegužės 1 d. fizinis asmuo, kuris gyvena Sąjungos muitų teritorijoje, yra įdarbintas už tos teritorijos ribų įsisteigusio asmens ir naudoja laikinai įvežtą transporto priemonę asmeniniais tikslais, bus atleidžiamas nuo importo muitų tik tada, jei minėtą transporto priemonę naudos vykti iš savo gyvenamosios vietos į darbo vietą ir atgal arba darbo sutartyje nustatytoms profesinėms užduotims atlikti. Muitinės prašymu transporto priemonę naudojantis asmuo privalės pateikti darbo sutarties kopiją. plačiau

PVM prievolės įsigijus prekių iš ES ir prekių tiekimo Į ES apmokestinimas PVM

Paskelbta:

VMI seminaro dalomoji medžiaga plačiau

Patalpintas naujas leidinys „Kaip apmokestinamos 2014 metų ir vėlesnių mokestinių laikotarpių finansinių priemonių pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn ir/arba išvestinių finansinių priemonių realizavimo pajamos“

Paskelbta:

Leidinyje aptartos Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau – GPMĮ) nuostatos, kurios įsigaliojo nuo 2014-01-01, priėmus GPMĮ pakeitimus naujai reglamentuojančius finansinių priemonių pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn ir/arba išvestinių finansinių priemonių realizavimo pajamų apmokestinimą, taip pat atsižvelgta į GPMĮ pakeitimus susijusius su nuo 2015-01-01 euro įvedimu. plačiau

VMI kviečia dalyvauti „Jaunojo kolegos savaitėje“

Paskelbta:

Balandžio 28 d. 11 val. VMI kviečia 9–12 kl. moksleivius šauniai praleisti laiką dalyvaujant Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos organizuojamame protų mūšyje. Renginio metu dalyvių laukia malonios staigmenos. plačiau

VMI prie LR FM viršininko 2013 m. sausio 7 d. įsakymo Nr. VA-1 „Dėl Mokestinės prievolės nustatymo mokesčių administratoriaus sprendimu taisyklių ir sprendimo dėl mokestinės prievolės nustatymo formos FR1119 patvirtinimo“ pasikeitimas

Paskelbta:

Atnaujinta informacija apie numatomus išregistruoti juridinius asmenis

Paskelbta:

Pateikiama atnaujinta informacija apie numatomus išregistruoti juridinius asmenis plačiau

Verslininkų dėmesiui: muitinė priims tik elektronines prekių laikinojo saugojimo deklaracijas

Paskelbta:

MDAS sistema parengta apdoroti elektronines prekių laikinojo saugojimo deklaracijas. plačiau

Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 20 straipsnio komentaras

Paskelbta:

VMI išdėstė nauja redakcija Gyventojų pajamų mokesčio (toliau - GPM) įstatymo 20 straipsnio apibendrintą paaiškinimą (komentarą), kurio nuostatos taikomos 2015 m. ir vėlesniais mokestiniais laikotarpiais. plačiau

Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 16 straipsnio komentaras

Paskelbta:

VMI išdėstė nauja redakcija Gyventojų pajamų mokesčio (toliau - GPM) įstatymo 16 straipsnio apibendrintą paaiškinimą (komentarą), kurio nuostatos taikomos 2015 m. ir vėlesniais mokestiniais laikotarpiais. plačiau

Mokesčių mokėtojai privalo teikti informaciją apie užsienio valstybėse atidarytas ar uždarytas sąskaitas

Paskelbta:

VMI informuoja, kad nuolatiniai Lietuvos gyventojai mokesčių administratoriui privalo pranešti apie per ataskaitinį laikotarpį (kalendorinius metus) atidarytas ir uždarytas bet kokios rūšies sąskaitas užsienio valstybės kredito, mokėjimo ir elektroninių pinigų įstaigose. Tuo tikslu būtina pateikti tinkamai užpildytą pranešimo formą FR0526 (toliau – pranešimas). plačiau

VMI tęsi pažadus – grąžinta 8,5 mln. eurų pajamų mokesčio permokų

Paskelbta:

Nepateikusiems deklaracijų už ankstesnius mokestinius laikotarpius permokos negrąžinamos. plačiau

VMI MOSS sistema – pagalba PVM mokėtojams

Paskelbta:

Nuo sausio 1 d. PVM už e. paslaugas, suteiktas ne PVM mokėtojui kitoje valstybėje, turi būti mokamas paslaugos suteikimo vietoje. Deklaracijas būtina pateikti iki balandžio 20 dienos. plačiau

Lietuvos bankas tapo Tarptautinės pensijų priežiūros institucijų organizacijos nariu

Paskelbta:

Lietuvos bankas tapo Tarptautinės pensijų priežiūros institucijų organizacijos (IOPS) nariu. IOPS yra nepriklausoma tarptautinė organizacija, vienijanti pasaulio nacionalinių šalių institucijas, atsakingas už privačių pensijų sistemų priežiūrą. plačiau

Ministrė A. Pabedinskienė: „Atėjo diena, kai reikia ne gesinti pavienius gaisrus, o sistemiškai formuoti socialinę politiką“

Paskelbta:

Pristatytas naujasis socialinis modelis. Siūlomos naujovės apima užimtumo didinimą, darbo santykių reglamentavimo tobulinimą ir socialinio draudimo sistemos tvarumo užtikrinimą ir socialinės atskirties mažinimą. plačiau

Komandiruočių sąnaudos ir komandiruočių kompensacijos

Paskelbta:

Dalomoji medžiaga iš VMI seminaro plačiau

Mobilioji programėlė „e. VMI“

Paskelbta:

e. VMI – tai mobilioji programėlė, kurioje gyventojams pateikiamos aktualiausios VMI paslaugos. plačiau

Kuriuos kasos aparato kasos operacijų žurnalo skyrius pildo gyventojai, vykdantys individualią veiklą?

Paskelbta:

Kasos aparatą naudojantis, individualia veikla besiverčiantis gyventojas turi pildyti Individualia veikla besiverčiančio gyventojo kasos aparato kasos operacijų ir išlaidų apskaitos žurnalą. plačiau

Kokiu būdu turi būti užpildomas kasos operacijų apskaitos žurnalas ir kasos aparato kasos operacijų žurnalas?

Paskelbta:

Kasos operacijų apskaitos žurnalas ir kasos aparato kasos operacijų žurnalas užpildomas rankiniu būdu. plačiau

Tolimųjų reisų vairuotojai: garantijos, kompensacijos ir jų užtikrinimas

Paskelbta:

Dažnai iškyla problema, kaip užtikrinti, kad įstatymuose ir kituose teisės aktuose įtvirtintos tolimųjų reisų vairuotojams numatytos teisinės garantijos ir kompensacijos būtų taikomos praktikoje. plačiau

Parengtos konsoliduotųjų finansinių ataskaitų formos, paruoštos naudoti Excel programoje

Paskelbta:

Parengtos konsoliduotųjų finansinių ataskaitų formos naudoti Excel programoje. plačiau

Verslininkų privatūs poreikiai įmonės sąskaita – nuo žaislų anūkams iki revolverio su dėklu

Paskelbta:

Atliekant patikrinimus dėl verslininkų prekių ir paslaugų suvartojimo privatiem poreikiams, buvo nustatyti atvejai, kuomet mokesčių mokėtojai į PVM atskaitą įtraukė ir siekė susigrąžinti PVM už prekes ir paslaugas, skirtas ne PVM apmokestinamos veiklos pajamų gavimui, o asmeninėm reikmėm. plačiau

VMI ir „Sodros“ kontroliuotose įmonėse darbuotojų, neva gaunančių minimalią algą, dalis sumažėjo 15 proc.

Paskelbta:

VMI ir „Sodra" sutarė suburti bendrą ekspertų – analitikų komandą, kuri tiksliau identifikuos mokesčių mokėtojus ir draudėjus, slepiančius mokesčius ir nemokančius VSD įmokų, išmokant atlyginimus „vokeliuose" ar neva įdarbinant gyventojus ne visai darbo dienai. plačiau

VDI informacija dėl darbdavių atestavimo pasikeitimo

Paskelbta:

Nuo šių metų pradžios atsisakyta reikalavimo, kad darbdaviai ar jiems atstovaujantys asmenys turi tikrintis žinias iš darbuotojų saugos ir sveikatos srities pakartotinai kas 5 metai. plačiau

Paskelbta ataskaita dėl auditorių ir audito įmonių audito kokybės užtikrinimo 2014 metais

Paskelbta:

Audito ir apskaitos tarnyba parengė ataskaitą dėl auditorių ir audito įmonių audito kokybės užtikrinimo 2014 metais, kurioje pateikiami apibendrinti auditorių ir audito įmonių audito kokybės užtikrinimo rezultatai. plačiau

IFIAR skelbia 2014 m. tikrinimo rezultatų apžvalgą

Paskelbta:

IFIAR paskelbė 2014 m. atlikto tikrinimo rezultatų apžvalgą, kurioje apibendrinta viešojo intereso įmonių, įskaitant svarbias finansų sistemos institucijas, atliktų auditų tikrinimo, atlikto 29 IFIAR narių, audito priežiūros institucijų, rezultatai. plačiau

Daugiau nei 100 tūkst. gyventojų sulauks VMI raginimų pateikti deklaracijas

Paskelbta:

VMI laiškai pasieks gyventojus, kurie nepateikė deklaracijos, nors turėjo tą padaryti dėl pritaikyto didesnio nei priklauso neapmokestinamojo pajamų dydžio. plačiau

Atlyginimo pasididinimo alternatyva, kurios darbuotojai nežino, darbdaviai bijo

Paskelbta:

Lietuvos įstatymai užtikrina unikalią galimybę pasididinti savo pajamas ateityje su darbdaviu sutarus, kad dalis dabartinio atlyginimo ar jo padidintoji dalis keliautų į pensijų fondą arba būtų įmokėta pagal gyvybės draudimo sutartį. Tačiau realybėje tuo naudojamasi itin retai iš nežinojimo ar baimės. plačiau

Nelaimė darbe gali atsitikti ir dėl smulkmenos

Paskelbta:

Vienas iš ištirtų įvykių darbe itin akivaizdžiai iliustruoja, kad nelaimę darbe gali nulemti ir menkiausia smulkmena, netekus budrumo sunkiai susižaloti galima ir „lygioje vietoje“. plačiau

Sausio mėnesio „Sodros“ biudžeto rezultatai

Paskelbta:

Pirmąjį šių metų mėnesį Valstybinio socialinio draudimo fondo („Sodros“) biudžeto pajamos buvo kiek mažesnės nei buvo planuota. plačiau

Pakeistos Mokesčių deklaracijų pateikimo taisyklės.

Paskelbta:

Pakeistos Mokesčių deklaracijų pateikimo, jų pateikimo termino pratęsimo ir mokesčių mokėtojų laikino atleidimo nuo mokesčių deklaracijų ir (arba) kitų teisės aktuose nurodytų dokumentų pateikimo taisyklės. plačiau

Nacionalinio atsakingo verslo apdovanojimo konkursas.

Paskelbta:

Informuojame, kad Socialinės apsaugos ir darbo ministerija 2015 m. jau aštuntą kartą organizuoja Nacionalinio atsakingo verslo apdovanojimo (toliau – NAVA) konkursą. plačiau

VMI paskelbė daugiausiai mokesčių 2014 metais sumokėjusius mokesčių mokėtojus

Paskelbta:

Atnaujinti didžiausių eksportuotojų duomenys, taip pat pateikta informacija apie įmones, kurios slėpė mokesčius, kurios laiku nesumokėjo PVM ir kita aktuali informacija verslo partneriams. plačiau

Audito ir apskaitos tarnybos konsultacija „Aktualūs finansinių ataskaitų sudarymo reikalavimai ir verslo apskaitos standartų pakeitimai“

Paskelbta:

Konsultacijos dalyviai buvo supažindinti su: plačiau

Ką reikia žinoti apie savanorišką praktiką

Paskelbta:

Asmenys iki 29 metų turi galimybę abipusiu susitarimu įmonėje, įstaigoje ar organizacijoje atlikti nemokamą savanorišką praktiką. plačiau

Trijų „milijonierių“ garažuose - 3,6 tūkst. automobilių, naudotais automobiliais prekiaujančių įmonių savininkai statosi namus ir naudojasi valstybės socialine parama

Paskelbta:

„Milijonierių" trijulės rekordininkas – kaunietis, 2012-2014 metais savo vardu užregistravęs 2,7 tūkst. automobilių. Kaip teigia VMI , nė vienas iš trijų automobilius savo vardu registravusių asmenų neturėjo nei lėšų, nei fizinių galimybių per keletą metų įsigyti tiek automobilių. plačiau

Mokesčių administravimo įstatymo apibendrintas paaiškinimas (komentaras)

Paskelbta:

Parengtas ir suderintas MAĮ 98 straipsnio "Delspinigių skaičiavimo trukmė" apibendrintas paaiškinimo (komentaro) pakeitimas. plačiau

Dėl privalomojo sveikatos draudimo įmokų administravimo

Paskelbta:

VMI paaiškina kaip taikyti LR sveikatos draudimo įstatymo nuostatas. plačiau

Registrų centras vėl užsimojo prieš vaiduoklius

Paskelbta:

Išnaudodamas suteiktas galias paprasčiau likviduoti veiklos nevykdančius juridinius asmenis Registrų centras įvardino daugiau nei 13 tūkst. įmonių ir organizacijų, kurias ketina išregistruoti pirmiausia. plačiau

Lietuvos banko Priežiūros tarnybos sprendimai

Paskelbta:

Pakeistas 38-asis verslo apskaitos standartas

Paskelbta:

38-asis verslo apskaitos standartas „Neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų ir mažųjų bendrijų buhalterinė apskaita ir finansinės ataskaitos“ papildytas nauju 4(1) punktu. plačiau

Tikrąsias dviračių nuomos pajamas atskleidė įsigytas turtas Palangoje

Paskelbta:

Klaipėdos VMI patikrinusi, iš kokių lėšų viena sutuoktinių pora įsigijo per milijono vertės namą Palangos centre, nustatė, kad sutuoktiniai nedeklaravo daugiau nei 160 tūkst. eurų (apie 0,6 mln. litų) pajamų, gautų iš dviračių nuomos plačiau

Naujienlaiškis 11 savaitė (02 9-15 d.)

Paskelbta:

VMI | AUDITO IR APSKAITOS TARNYBA | LIETUVOS BANKAS plačiau

Su tarptautinių dvigubo apmokestinimo išvengimo sutarčių taikymu susijusių FR0021 (DAS-1), FR0022 (DAS-2), FR0023 (DAS-3) ir FR0254 (DAS-4) formų pildymo taisyklių pakeitimas

Paskelbta:

Nauja redakcija išdėstyta Užsienio valstybės rezidento prašymo sumažinti išskaičiuojamą mokestį FR0021 (DAS-1) forma, Užsienio valstybės rezidento prašymo grąžinti išskaičiuotą mokestį FR0022 (DAS-2) forma, Pažymos apie gautas pajamas ir Lietuvos Respublikoje sumokėtus mokesčius FR0023 (DAS-3) forma ir pakeistos Su tarptautinių dvigubo apmokestinimo išvengimo sutarčių taikymu susijusių FR0021 (DAS-1), FR0022 (DAS-2), FR0023 (DAS-3) ir FR0254 (DAS-4) formų pildymo taisyklės. plačiau

Prestižinėje vietoje esantis žemės sklypas iškeistas į 25 kartus mažesnės vertės neveikiančios bendrovės akcijas

Paskelbta:

Atliktas vienos kaunietės mokestinis patikrinimas, kurios išlaidos gerokai viršijo gautas pajamas – ji nedeklaravo beveik 1 mln. litų gautų pajamų natūra. plačiau

Po naktinio inspektorių patikrinimo klube pričiupti nelegalūs darbuotojai

Paskelbta:

Mokesčių inspektoriai atliko operatyvų patikrinimą viename iš Panevėžio naktinių klubų ir užfiksavo pajamų neapskaitymą bei išaiškino du nelegaliai dirbusius apsauginius, vienas iš kurių - kariškis. plačiau

Viename didžiausių sporto klubų Lietuvoje Vilniaus AVMI nustatė slepiamus mokesčius

Paskelbta:

Oficialiai pagal darbo sutartis treniruoklių salės prižiūrėtojais dirbę asmenys čia pat teikė trenerių paslaugas pagal verslo liudijimus. plačiau

Gyventojų pajamų apmokestinimo tvarka nuo 2015-01-01

Paskelbta:

Lentelėje pateikta gyventojų gaunamų pajamų apmokestinimo tvarka nuo 2015-01-01 pajamų mokesčiu, privalomojo sveikatos draudimo įmokomis, socialinio draudimo įmokomis ir pridėtinės vertės mokesčiu. Pridedama lentelė. plačiau

Mokesčių inspektoriai išaiškino užsieniečių įmonę, imitavusią veiklą ir siekusią neteisėtai pasipelnyti

Paskelbta:

Šiaulių įmonė nevykdė Lietuvoje realios ūkinės veiklos. Šioje įmonėje tik pagal dokumentus per dieną buvo perkraunami dideli kiekiai prekių iš 1–6 transporto priemonių. Ir tai darė vienintelis darbuotojas. plačiau

Ar sumažinti kainą irgi pažeidimas?

Paskelbta:

Verslininkams tūkstantinės baudos skiriamos ir už tokius „pažeidimus“, kaip 56 euro centais sumažinta kaina arba ant baro sienos užrašyti Cezario žodžiai. Ar verslą valdžia drausmina ir baudžia pagrįstai? plačiau

Parduotas miškas skurdino „nuostolingą“ įmonę, bet papildė savininkų kišenes

Paskelbta:

Klaipėdos apskrities VMI išaiškino miškininkystės paslaugų bendrovę, kuri kirto ir pardavinėjo akcininkų mišką, savininkams atseikėdama didžiąją dalį gautų pajamų, o įmonei palikdama veiklos sąnaudas. plačiau

Priimtas Europos Komisijos reglamentas dėl tarptautinių apskaitos standartų pakeitimo.

Paskelbta:

Dividendų pelno mokesčio deklaracijos FR0640 formos, jos priedų pildymo ir teikimo taisyklių pakeitimas

Paskelbta:

Šis įsakymas įsigalioja 2015 m. gegužės 1 d. ir taikomas, apskaičiuojant ir deklaruojant pelno mokestį nuo 2015 m. gegužės 1 d. ir vėliau išmokėtų ir / ar gautų dividendų bei nuo fiziniams asmenims išmokėto paskirstyto pelno, apmokestinamo pagal Pelno mokesčio įstatymo (toliau – PMĮ) 401 straipsnį. plačiau

Laiku pateikti duomenys apie išmokas gyventojams padės užtikrinti sklandų deklaravimo procesą

Paskelbta:

Muitininkai sulaikė neteisėtai iš Balio salos vežtus koralus ir kriaukles

Paskelbta:

Praėjusių metų pabaigoje iš atostogų Balio saloje į Lietuvą grįžtantis vyras asmeniniame bagaže vežėsi 2 kg kriauklių bei koralų, iš viso dvidešimt įvairaus dydžio vienetų. Vilniaus oro uosto muitinės pareigūnai egzotiškus suvenyrus sulaikė įtardami, jog gali būti pažeista CITES konvencija. plačiau

SEPA forume įmonėms pristatomi mokėjimų pokyčiai, laukiantys nuo kitų metų

Paskelbta:

Nuo kitų metų Lietuvoje pradėjus galioti bendros mokėjimų eurais erdvės (SEPA) reikalavimams, šalies įmonės turės naudoti vienodus visoje SEPA erdvėje kredito pervedimų ir tiesioginio debeto formatus ir taisykles. plačiau

PVM įstatymo 60 straipnio apibendrinto paaiškinimo (komentaro) papildymas

Paskelbta:

VMI siekdama užtikrinti sklandų mokesčių įstatymų įgyvendinimą, parengė LR PVM įstatymo 60 straipsnio apibendrinto paaiškinimo (komentaro) papildymą plačiau

Skolinote arba skolinotės pinigų? Laukia 5 mokesčių spąstai!

Paskelbta:

Nr. 1. Paskolinote dalį savo santaupų? Spąstai! Nr. 2. Mokate palūkanas kitam žmogui? Spąstai! Nr. 3. Jums negrąžino paskolos? Spąstai! Nr. 4. VMI nusprendė, kad vykdote individualią veiklą? Spąstai! Nr. 5. Skolinote be palūkanų? Spąstai! plačiau

PVM įstatymo 28 straipsnio apibendrinto paaiškinimo (komentaro) papildymas

Paskelbta:

VMI siekdama užtikrinti sklandų mokesčių įstatymų įgyvendinimą, parengė LR PVM įstatymo 28 straipsnio 5 dalies apibendrinto paaiškinimo (komentaro) papildymą. plačiau

Informacija verslui: jau galima teikti prašymus įvesti naujus muitų tarifų suspendavimus ir tarifines kvotas

Paskelbta:

Dalis Lietuvos įmonių jau pasinaudojo šia Europos Sąjungos teikiama galimybe pritaikyti muitų lengvatą. Taigi, jeigu Jūsų įmonė gamyboje naudoja žaliavas, pusgaminius ar gaminio sudedamąsias dalis, kurios yra negaminamos Europos Sąjungoje, tad yra siūloma pasinaudoti šia galimybe ir iki vasario 15 d. pateikti prašymą. plačiau

Sprendžiami naštos mažinimo klausimai

Paskelbta:

Lietuvos statistikos departamente vykusio susitikimo metu su Lietuvos apskaitos įmonių asociacijos nariais buvo akcentuojama, kad reikėtų mažinti įmonėms privalomų pildyti statistinių ataskaitų skaičių. plačiau

Nedeklaruojantiems ir nemokantiems komercinio nekilnojamojo turto mokesčio – pakaitinės VMI deklaracijos

Paskelbta:

Deklaracijos (už 2013 metus) už komercinį nekilnojamąjį turtą turėjo būti pateiktos ir mokestis sumokėtas iki praėjusių metų vasario 1 d., tačiau apie 350 gyventojų ir 500 įmonių po VMI raginimų iki šiol to nepadarė. plačiau

IAASB keičia auditoriaus išvados reikalavimus

Paskelbta:

Tarptautinė audito ir užtikrinimo standartų valdyba išleido naują 701-ąjį TAS, reglamentuojantį pagrindinių audito dalykų pateikimą nepriklausomo auditoriaus išvadoje. plačiau

Skirtos baudos nelegaliai (neteisėtai) dirbusiems asmenims

Paskelbta:

Dėl telekomunikacijų, transliavimo ir elektroniniu būdu teikiamų paslaugų teikimo neapmokestinamiesiems asmenims nuo 2015 m. sausio 1 dienos

Paskelbta:

VMI atsižvelgdama į nuo 2015 m. sausio 1 d. įsigaliojusius Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pasikeitimus, susijusius su telekomunikacijų, transliavimo ir elektroniniu būdu teikiamų paslaugų teikimu, teikia informaciją apie naujas nuostatas ir jų taikymą. Pridedamas dokumentas plačiau

Motinystės (tėvystės) pašalpos skirtumą galima susigrąžinti deklaruojant pajamas

Paskelbta:

Kaip ir ankstesniais metais šį sausį gyventojams bus išmokėtos kiek mažesnės motinystės (tėvystės) pašalpos. Susidariusį lėšų skirtumą bus galima susigrąžinti deklaruojant pajamas. plačiau

Muitininkai pernai sulaikė virš 200 tonų naftos produktų

Paskelbta:

Lietuvos muitinės pareigūnai 2014 metais, tikrindami į Lietuvą įvežto kuro gabenimą, nustatė daugiau kaip 8500 pažeidimų ir, apskaičiavę mokėtinus mokesčius, į valstybės biudžetą surinko virš 620 tūkst. eurų mokesčių. plačiau

Paskelbta apklausos dėl praktikuojančių buhalterių tęstinio profesinio tobulėjimo rezultatų apžvalga

Paskelbta:

Šios apklausos apžvalgą galima rasti čia. plačiau

Priimtas Europos Komisijos reglamentas dėl tarptautinių apskaitos standartų pakeitimo.

Paskelbta:

Lietuvos bankas pradėjo skelbti pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą formuojamus euro ir užsienio valiutų kursų santykius, taikomus ūkiniams įvykiams ir ūkinėms operacijoms apskaitoje registruoti.

Paskelbta:

Lietuvos banko internetinės svetainės skiltyje Valiutų santykiai nuo šiol galima rasti pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo 5 straipsnio 2 punkto nuostatas, Lietuvos banko sudaromą euro ir užsienio valiutų santykių sąrašą. plačiau

Uždarųjų akcinių bendrovių ir individualių įmonių populiarumas pernai pastebimai išaugo, tačiau statistika liudija steigėjų nusivylimą mažosiomis bendrijomis.

Paskelbta:

Praėjusiais metais pastebimai išaugo uždarųjų akcinių bendrovių populiarumas - 2014 m. jų įregistruota 6 proc. daugiau, nei 2013 m. Dar labiau, net 1,8 karto išaugo naujų individualių įmonių skaičius, kuris 2013 m. tesiekė 922. plačiau

Įmonėms ženkliai sumažintas įstatų keitimo dėl euro įvedimo mokestis

Paskelbta:

Teisingumo ministerijos iniciatyva nuo sausio 1 d. daugiau nei penkis kartus sumažintas uždarųjų akcinių bendrovių (UAB) mokamas atlyginimas už elektroniniu būdu pateiktų pakeistų įstatų, kai pakeitimai susiję su euro įvedimu Lietuvoje, įregistravimą Juridinių asmenų registre. plačiau

Fizinio asmens (šeimos) nekilnojamojo turto mokesčio deklaracijos KIT715 formos ir jos užpildymo taisyklių pakeitimas

Paskelbta:

Verslo liudijimą įsigyjančio gyventojo trumposios atmintinės patikslinimas

Paskelbta:

VMI informuoja, kad patikslinta ir papildyta Verslo liudijimą įsigijusio gyventojo trumpoji atmintinė, kuri patalpinta VMI prie FM interneto svetainėje. plačiau

Nekilnojamojo turto mokesčio deklaracijos KIT711 formos bei šios formos užpildymo taisyklių pakeitimas

Paskelbta:

Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos Respublikoje nuo 2015 m. sausio 1 dienos įvestas euras, pakeistos Nekilnojamojo turto mokesčio deklaracijos KIT711 formos užpildymo taisyklės. plačiau

Dėl 2015 metais taikomų dvigubo apmokestinimo išvengimo sutarčių

Paskelbta:

VMI informuoja, kad nuo 2015 m. sausio 1 dienos pradėtos taikyti šios dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartys plačiau

Atnaujinta informacija apie finansinių ataskaitų nepateikusias įmones

Paskelbta:

Registrų centras atnaujino finansinių ataskaitų nepateikusių įmonių sąrašus. plačiau

Vejapjovėmis „šienavo“ mokesčius

Paskelbta:

Įvertinus riziką ir palyginus su Vilniaus AVMI turimais duomenimis, kilo įtarimai, jog bendrovė neapskaito gautų pajamų. Pradėjusi kontrolės veiksmus įmonėje VAVMI buhalterinės apskaitos dokumentuose nustatė didelį neparduotų prekių likutį. plačiau

Patvirtinta 39-ojo VAS nauja redakcija

Paskelbta:

Kolektyvinio investavimo subjektų ir pensijų fondų apskaita, finansinės ataskaitos plačiau

Pakeistos 40-ojo VAS „Euro įvedimas“ metodinės rekomendacijos

Paskelbta:

Apsimesdami mokesčių inspekcijos darbuotojais gyventojus lanko sukčiai, siūlydami namuose laikomų pinigų surašymo paslaugą.

Paskelbta:

Gyventojus raginame būti budrius ir į namus neįsileisti jokių „mobilių mokesčių inspekcijos kurjerių". plačiau

Keičiasi PSD ir VSD įmokų dydžiai

Paskelbta:

Nuo 2015 m. sausio 1 d. minimaliajai mėnesinei algai padidėjus iki 300 eurų, o bazinei pensijai iki 105 eurų, keičiasi savarankiškai dirbančių asmenų „Sodrai“ mokama privalomojo sveikatos draudimo (PSD) ir valstybinio socialinio draudimo (VSD) įmokų suma. plačiau

Nuo sausio 1-osios didėja ligos pašalpos ir nedarbo išmokos

Paskelbta:

Ligos pašalpos didėja nuo 40 iki 80 procentų, o nedarbo išmoka galės siekti 1041 litą. plačiau

Informacija mokesčių mokėtojams apie litais apskaičiuotų sumų perskaičiavimą į eurus

Paskelbta:

Apskaičiuotos litais sumos bus perskaičiuojamos į eurus pagal kiekvieną apskaitos vienetą, t. y. perskaičiuojama ir apvalinama bus pagal kiekvieną prekę ir mokestį atskirai, o ne galutinė mokėtina mokesčių suma. plačiau

Verslo apskaitos standartų pakeitimai dėl užsienio valiutos kurso

Paskelbta:

Patvirtintas 32-asis verslo apskaitos standartas „Tikrosios vertės nustatymas“

Paskelbta:

Darbo teisės konsultacija: Išlaidas už profesinį mokymą darbuotojui gali tekti atlyginti

Paskelbta:

Tai, ką darbdavys per paskutinius vienerius darbo metus išleido darbuotojo mokymui, jo kvalifikacijai kelti, stažuotėms, darbuotojui gali tekti atlyginti, jei sutartis nutraukiama dėl darbuotojo kaltės arba darbuotojo pareiškimu be svarbios priežasties. plačiau

Pridėtinės vertės mokesčio, sumokėto už telekomunikacijų, radijo ir televizijos transliavimo ir (arba) elektroniniu būdu suteiktas paslaugas, paskirstymo valstybėms narėms taisyklės

Paskelbta:

Nauja redakcija. Pridedamas dokumentas. plačiau

Draudėjų finansinių ataskaitų sudarymo ir patvirtinimo taisyklių pakeitimas

Paskelbta:

Pridedamas dokumentas. plačiau

Su mokesčiais susiję dydžiai litais, kurie nuo 2015 m. sausio 1 d. keičiami į eurus

Paskelbta:

Dabar galiojančios reikšmės litais, kurios nuo 2015 m. sausio 1 d. nustatomos eurais, pateiktos lentelėse. Pridedami dokumentai. plačiau

Didinama finansinė atsakomybė už darbą šešėlyje

Paskelbta:

Įteisinama griežtesnė atsakomybė tiek įdarbinant, tiek ir dirbant nelegaliai. plačiau

Eurostato svetainė – patogesnė ir aiškesnė

Paskelbta:

Europos sąjungos statistikos tarnyba (Eurostatas), rengianti ir teikianti palyginamą Europos Sąjungos statistinę informaciją, atnaujino savo interneto svetainę. plačiau

Metiniai darbo dienų koeficientai ir metiniai vidutinio mėnesio darbo dienų ir valandų skaičiai 2015 metais

Paskelbta:

Pridedamas dokumentas plačiau

Muitininkų patikrintos saldainių dėžutės kvepėjo šokoladu, bet jose buvo... cigaretės

Paskelbta:

VMI kviečia registruotis į 2015 m. sausio mėnesį vyksiančius seminarus mokesčių klausimais

Paskelbta:

VMI paskelbė informaciją apie 2015 m. sausio mėnesį vyksiančius seminarus mokesčių klausimais. plačiau

Informacija verslui dėl importo PVM mokėjimo Švedijoje

Paskelbta:

Informuojame, kad nuo 2015 m. sausio 1 d. Švedijoje pradedami taikyti teisės aktų pakeitimai, susiję su importo PVM sumokėjimu. plačiau

Dividendų pelno mokesčio deklaracijos FR0640 formos, jos priedų pildymo ir teikimo taisyklių pakeitimas

Paskelbta:

VMI teikiamų paslaugų grafikas įvedant eurą

Paskelbta:

Valstybinė mokesčių inspekcija mokesčių mokėtojams pateikia elektroninių ir kitų paslaugų teikimo grafikus, pritaikydama institucijos informacines sistemas sklandžiai veikti įsivedus eurą. plačiau

Darbo teisės konsultacija: Nuotolinis darbas – darbas ne darbovietėje

Paskelbta:

Atsižvelgiant į darbo pobūdį, jeigu darbuotojui yra patogiau atlikti sulygtą darbą arba jo dalį ne darbovietėje, o kitose jam priimtinose vietose, su darbdaviu galima susitarti dėl nuotolinio darbo. Pridedamas dokumentas. plačiau

VMI rekomenduoja verslo liudijimais pasirūpinti iš anksto

Paskelbta:

Gyventojai, norintys legaliai vykdyti veiklą 2015 m. sausio pirmosiomis dienomis, verslo liudijimą turėtų užsisakyti iki gruodžio 30 d. plačiau

Gruodžio 15-oji – paskutinė diena nevėluojant deklaruoti ir sumokėti nekilnojamojo turto mokestį

Paskelbta:

VMI primena, kad gyventojai, kuriems atsiranda prievolė mokėti 1 procento nekilnojamojo turto mokestį, deklaraciją turi pateikti ir mokestį sumokėti iki gruodžio 15 dienos. plačiau

Pirmą kartą Lietuvoje – Nacionalinis finansinio raštingumo testas

Paskelbta:

Lietuvos bankas pagal finansinio švietimo programą „Pinigų bitė“ pirmą kartą skelbia Nacionalinį finansinio raštingumo testą, skirtą šalies gyventojams, kurie norėtų įdomiai pasitikrinti turimas asmeninių finansų valdymo žinias. plačiau

Metinės gyventojo (šeimos) turto deklaracijos FR0001 formos ir jos priedų užpildymo, teikimo ir tikslinimo taisyklės

Paskelbta:

Pakeistos ir nauja redakcija išdėstytos Metinės gyventojo (šeimos) turto deklaracijos FR0001 formos ir jos priedų užpildymo, teikimo ir tikslinimo taisyklės. Pridedamas dokumentas. plačiau

Mėginant nuslėpti per 400 tūkst. litų pajamų Kauno verslininkei koją pakišo kiaušiniai

Paskelbta:

Patikrinus vieną iš Kaune veikiančių individualių įmonių, vykdančių mažmeninę prekybą, nustatyta per 400 tūkst. litų neapskaitytų pajamų. plačiau

Paaiškinimas dėl Vokietijos Federacinės Respublikos mokesčių administratoriaus parengtos pažymos EU/EWR formos pildymo

Paskelbta:

VMI (toliau – VMI prie FM) informuoja, kad 2013 m. balandžio 17 d. rašte Nr. (32.42-31)-1-RM-2470 apskričių valstybinių mokesčių inspekcijų darbuotojams buvo rekomenduota pildyti Vokietijos Federacinės Respublikos mokesčių administratorių parengtos pažymos EU/EWR (liet. - pažymos ES/EEE) formos (toliau – pažyma) dalį „Užsienio šalies mokesčių inspekcijos patvirtinimas" bei pateikta VMI prie FM nuomonė, kaip pažyma turėtų būti užpildyta. plačiau

Mokesčiams apskaičiuoti naudojamų apskaitos dokumentų išrašymo ir pripažinimo taisyklių pakeitimas

Paskelbta:

Išlaidos gali būti pripažintos sąnaudomis pagal kasos aparatų kvitus, jeigu prekių ar paslaugų, kurių įsigijimą patvirtina kasos aparato kvitas, vertė (įskaitant PVM) neviršija 290 eurų (įsigalioja nuo 2015-01-01). Finansų ministras turi teisę nustatyti papildomus išlaidų pripažinimo sąnaudomis pagal kasos aparatų kvitus apribojimus. Išlaidos taip pat gali būti pripažintos sąnaudomis pagal pinigų priėmimo kvitus, kuriuos išduoda vežėjai už suteikiamas taksi paslaugas. plačiau

Paaiškinimas apie nuolatiniams Lietuvos gyventojams iš užsienio valstybių pervestų ar kitokiu būdu perduotų pinigų sumų apmokestinimo gyventojų pajamų mokesčiu

Paskelbta:

VMI paaiškina, kaip pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo nuostatas apmokestinamos nuolatinių Lietuvos gyventojų iš užsienio valstybių į jų banko sąskaitas pervestos ar kitokiu būdu perduotos pinigų sumos, kurios gali būti pripažįstamos jas gavusio gyventojo pajamomis. plačiau

PVM įstatymo Nr. IX - 751 2, 13, 24, 57, 71, 71-1, 101, 102, 103, 104, 105, 116, 117, 118 straipsnių ir XII skyriaus penktojo skirsnio pakeitimas

Paskelbta:

VMI informuoja apie priimtą ir paskelbtą Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX - 751 2, 13, 24, 57, 71, 71-1, 101, 102, 103, 104, 105, 116, 117, 118 straipsnių ir XII skyriaus penktojo skirsnio pakeitimo įstatymą ir šiuo PVM įstatymo pakeitimo įstatymu nustatytus PVM įstatymo pakeitimus. plačiau

VMI prie LR FM viršininko 2006 m. birželio 9 d. įsakymo Nr. VA-55 „Dėl Žemės mokesčio administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimas

Paskelbta:

VMI prie LR FM viršininko 2004 m. liepos 26 d. įsakymo Nr. VA-145 „Dėl metinės A klasės išmokų, nuo jų išskaičiuoto ir sumokėto pajamų mokesčio deklaracijos FR0573 formos, jos FR0573A, FR0573U priedų pildymo ir teikimo taisyklių patvirtin

Paskelbta:

Pakeistos ir nauja redakcija išdėstytos Metinės A klasės išmokų, nuo jų išskaičiuoto ir sumokėto pajamų mokesčio deklaracijos FR0573 formos, jos priedų FR0573A, FR0573U formų užpildymo ir teikimo taisyklės. plačiau

Darbo teisės konsultacija: Darbdavio materialinė atsakomybė

Paskelbta:

Darbdavio materialinė atsakomybė – tai teisinė atsakomybė, atsirandanti dėl teisės pažeidimo, kuriuo darbdavys padaro žalą darbuotojui, neatlikdamas savo darbo pareigų arba jas atlikdamas netinkamai. Pridedamas dokumentas. plačiau

Euro įvedimas: ar keisti darbo sutartis ir kaip perskaičiuoti darbo užmokestį

Paskelbta:

Valstybinė darbo inspekcija pažymi, kad dėl euro įvedimo darbo sutarčių pakeisti nereikės, nes galios jų tęstinumo principas (be atskiro susitarimo šalis negali vienašališkai pakeisti ar nutraukti sutarties). plačiau

Muitinė stiprina kuro įvežimo iš trečiųjų šalių kontrolę

Paskelbta:

Informuojame, kad gruodžio 8−25 dienomis Lietuvos muitinė stiprina degalų, įvežamų kuro bakuose iš trečiųjų šalių, kontrolę pasienio kontrolės punktuose, pasienyje su Latvija ir Lenkija bei šalies viduje. plačiau

Mokesčių specialistai, atvykę vykdyti tarnybinę užduotį, privalo pateikti tarnybinės užduoties pavedimą

Paskelbta:

Mokesčių inspekcijos specialistai, atvykę vykdyti tarnybinę užduotį, privalo visais atvejais pateikti tarnybinius pažymėjimus ir operatyvaus patikrinimo pavedimą (forma FR1043). plačiau

VMI teikiamų paslaugų grafikas įvedant eurą

Paskelbta:

Rekomenduojame įvertinti gruodžio mėnesio šventinių dienų skaičių, bankų, kredito įstaigų darbo laiką, atkreipti dėmesį į VMI teikiamų e. paslaugų grafikus ir susiplanuoti laiką, siekiant laiku įvykdyti mokestines prievoles. VMI elektroninių ir kitų paslaugų teikimo grafikus rasite prisegtame dokumente.. plačiau

Viskas apie kreditinių PVM sąskaitų faktūrų išrašymą atnaujintame leidinyje.

Paskelbta:

Pridedamas leidinys. plačiau

Į daugiau kaip milijoną gyventojų namų keliauja specialios eurų skaičiuoklės ir informacija, kaip atpažinti tikrus eurus

Paskelbta:

Į daugiau kaip 1,3 milijono namų ūkių pradėti siųsti Europos Centrinio Banko (ECB) ir Lietuvos banko parengti informaciniai eurų paketai, kurių kiekviename – praktiška informacija apie grynuosius eurus bei dvi specialiai euro įvedimui pagamintos trimatės valiutos skaičiuoklės. plačiau

Muitinės informacija mokesčių mokėtojams apie litais apskaičiuotų sumų perskaičiavimą į eurus

Paskelbta:

Apskaičiuotos litais sumos bus perskaičiuojamos į eurus pagal kiekvieną apskaitos vienetą, t. y. perskaičiuojama ir apvalinama bus pagal kiekvieną prekę ir mokestį atskirai, o ne galutinė mokėtina mokesčių suma. plačiau

Įvyko tryliktasis Europos audito tikrinimų grupės (EATG, angl. EAIG) posėdis

Paskelbta:

Europos nepriklausomos audito priežiūros institucijos, įskaitant Audito ir apskaitos tarnybą, toliau vykdo planuotus susitikimus su skirtingomis suinteresuotomis šalimis. Siekiama, kad susitikimai padės visoms suinteresuotomis šalimis geriau suprasti audito kokybės problemas. plačiau

Gruodžio mėnesį – daugiau VDI dėmesio darbo laiko ir darbuotojų laikinojo įdarbinimo pažeidimų prevencijai

Paskelbta:

Numatyta daugiau prevencinių ūkio subjektų patikrinimų. Bus atliekami nedeklaruoto darbo bei darbo ir poilsio laiko tiksliniai patikrinimai didmeninės ir mažmeninės prekybos ekonominės veiklos ūkio subjektuose, teikiant prioritetą stambiųjų prekybos centrų padaliniams. plačiau

Delspinigių dydis nuo 2015 m. sausio 1 dienos už nesumokėtą arba pavėluotai sumokėtą mokestį ― 0,03 procento už kiekvieną pavėluotą dieną

Paskelbta:

Pridedamas dokumentas plačiau

Numatytos priemonės euro įvedimui palengvinti, tačiau pasirengti turi ir gyventojai

Paskelbta:

Jau pirmą 2015 m. dieną, kai Lietuvoje bus įvestas euras, gyventojams bus sudarytos sąlygos pasikeisti valiutą: be bankomatų tinklo, planuojama, kad visose apskrityse dirbs apie 40 komercinių bankų padalinių, taip pat veiks Lietuvos banko kasos Vilniuje ir Kaune. plačiau

Likus mėnesiui iki euro įvedimo, būsimi pinigai – gyventojams ir įmonėms

Paskelbta:

Gruodžio 1-ąją Lietuvos bankas savo kasose Vilniuje ir Kaune, komerciniai bankai įvairiose šalies vietose pradeda pardavinėti lietuviškų eurų monetų rinkinius, skirtus visuomenei susipažinti su būsimąja nauja atsiskaitymo priemone. Be to, monetos ir banknotai pradedami tiekti ir įmonėms. plačiau

Mokesčių inspektorių akiratyje – nuostolinga bendrovė, pusę milijono išleidusi keliolikai rašiklių ir laikrodžiui

Paskelbta:

VMI administratoriui įtarimus sukėlė netradiciniai pirkiniai. Bendrovėje darbuojasi tik du darbuotojai, bet veiklai vykdyti prireikė įsigyti rankinį laikrodį (be apyrankės) už daugiau nei 260 tūkst. litų bei 14 prabangių rašiklių už 200 tūkst. litų. plačiau

Nuteistas uostamiesčio verslininkas, nesumokėjęs per 0,8 mln. litų deklaruotų mokesčių

Paskelbta:

Įmonės vadovas,kuris buvo ir savininkas, užuot atlikęs prievolę, įmonės lėšas investavo į gyvenamojo namo užmiestyje statybą ir panaudojo kt. asmeninėms reikmėms plačiau

Nustatyti išradingi savadarbio kuro gamintojai, kuriems gresia akcizų prievolės

Paskelbta:

Šiauliuose aptiktame nelegaliame naftos produktų perdirbimo „fabrikėlyje" sumontuotu įrenginiu buvo perdirbama iš energetikos įmonių įsigyta panaudota tepalinė alyva ir „gaminamas" produktas, kuris, galimai, buvo naudojamas kaip variklių degalai. plačiau

Išbandymas sudarant darbo sutartį

Paskelbta:

Išbandymas nustatomas sudarant darbo sutartį, per kurį darbdavys gali patikrinti, ar darbuotojas tinka sulygtam darbui, o darbuotojas – ar darbas ir jo sąlygos tinka jam. VDI darbo teisės konsultacija. Pridedamas dokumentas. plačiau

„Nelegalai“ krovė duoną, tvarkė aplinką, ardė automobilius...

Paskelbta:

Išmokėtos pirmosios pensijų kompensacijos

Paskelbta:

Pirmiausia pensijų kompensacijos pervedamos tiems gyventojams, kurie pensijas gauna į sąskaitas bankuose. Gyventojams, kurie pensijas gauna į namus arba atsiima mokėjimo įstaigų skyriuose, kompensacijos bus pristatytos su artimiausia pensija, bet ne vėliau nei gruodžio 20 d. plačiau

Metinės A klasės išmokų, nuo jų išskaičiuoto ir sumokėto pajamų mokesčio deklaracijos FR0573 formos, jos FR0573A, FR0573U priedų pildymo ir teikimo taisyklių pakeitimas

Paskelbta:

Pridedamas dokumentas plačiau

Skelbiama Viešojo intereso įmonių 2013 m. finansinių ataskaitų auditoriaus išvadų, audito įmonių veiklos skaidrumo pranešimų ir nepriklausomumo patvirtinimų apžvalga

Paskelbta:

Įgyvendindama audito viešąją priežiūrą ir siekdama užtikrinti finansinių ataskaitų audito kokybę ir patikimumą, Audito ir apskaitos tarnyba atliko viešojo intereso įmonių 2013 m. finansinių ataskaitų auditoriaus išvadų analizę, taip pat stebėjo, kaip audito įmonės, atlikusios viešojo intereso įmonių auditą, vykdo Audito įstatymo nustatytas pareigas rengti, skelbti pranešimus apie savo veiklos skaidrumą ir teikti patvirtinimus apie nepriklausomumą. plačiau

Mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą, savivaldybių biudžetus bei valstybės pinigų fondus kodų sąrašo pakeitimas

Paskelbta:

Papildyta naujomis įmokų eilutėmis. Pridedamas dokumentas. plačiau

Gyventojo gautų pajamų, nuo jų sumokėto mokesčio pažymų FR0594 ir FR0595 formų ir jų pildymo bei išdavimo taisyklių patvirtinimo pakeitimas

Paskelbta:

Pridedami dokumentai plačiau

Įregistravimo pridėtinės vertės mokesčio mokėtoju / išregistravimo iš pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų taisyklių pakeitimas

Paskelbta:

Pridedamas dokumentas plačiau

Avansinio pelno mokesčio deklaracijos FR0430 formos ir jos užpildymo taisyklių patvirtinimo pakeitimas

Paskelbta:

Pridedamas dokumentas plačiau

Pažymos apie paveldimo turto vertę FR0513 formos ir pažymos apie paveldimo turto apmokestinamąją vertę FR0514 formos patvirtinimo pakeitimas

Paskelbta:

Pridedami dokumentai plačiau

Kasos aparatų naudojimo taisyklių patvirtinimo pakeitimas

Paskelbta:

Pridedami dokumentai plačiau

Finansinio reikalavimo pateikimo / patikslinimo formos patvirtinimo pakeitimas

Paskelbta:

Pridedami dokumentai plačiau

VDI darbo teisės konsultacija: Darbuotojo materialinė atsakomybė

Paskelbta:

Darbuotojo materialinė atsakomybė atsiranda dėl teisės pažeidimo, kuriuo darbuotojas, neatlikdamas savo darbo pareigų arba netinkamai jas atlikdamas, darbdaviui padaro žalos. Už darbdaviui padarytą turtinę žalą darbuotojams gali būti taikoma ribota arba visiška materialinė atsakomybė. Pridedamas dokumentas. plačiau

ipagalba.lt prisijungė prie geros verslo praktikos, įvedant eurą, memorandumo.

Paskelbta:

Euras - ne priežastis kelti kainas, todėl mes prisijungėme prie sąžiningos kainų perskaičiavimo iniciatyvos. plačiau

Po prekių „mišraine“ – pusės milijono litų vertės cigarečių kontrabanda

Paskelbta:

„Dėl Fizinių asmenų įregistravimo ūkininkais, kuriems taikoma kompensacinio pridėtinės vertės mokesčio tarifo schema / išregistravimo iš ūkininkų, kuriems taikoma kompensacinio pridėtinės vertės mokesčio tarifo schema“ pakeitimas

Paskelbta:

VMI prie LR FM viršininko 2003 m. vasario 7 d. įsakymo Nr. V-46 „Dėl nenuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų mokesčio nuo B klasės pajamų deklaracijos FR0459 formos, jos užpildymo ir teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimas

Paskelbta:

Palankesnių arba nepalankesnių pridėtinės vertės mokesčio ir akcizų grąžinimo kai kurių užsienio valstybių diplomatinėms atstovybėms ir (arba) konsulinėms įstaigoms taisyklių pakeitimas

Paskelbta:

Šiemet gyventojai ir įmonės žemės mokestį mokėjo pareigingiau

Paskelbta:

Iki termino pabaigos – lapkričio 17 dienos žemės mokestį sumokėjo 75 proc. gyventojų ir 84 proc. įmonių, o pernai laiku mokestines prievoles įvykdė 58 proc. gyventojų ir 51 proc. įmonių. plačiau

Statybų objektuose ir viešojo maitinimo įstaigose – VMI ir VDI vizitavimai

Paskelbta:

Vizitavimų ir stebėsenos tikslas – ne bėgiojančių „nelegalų" skaičius, o prevencija ir informacijos surinkimas apie rangovus, subrangovus, deklaruojamą bei tikrąjį darbo laiką, gyventojų, neteisėtai dirbančių pagal verslo liudijimą skaičius ir t.t. plačiau

Mindaugas Sinkevičius paskirtas antrai „Sodros“ direktoriaus kadencijai

Paskelbta:

Skelbiama Audito ir apskaitos tarnybos 2014 m. spalio 15 ir 30 d. organizuotų susitikimų su auditoriais medžiaga

Paskelbta:

Audito ir apskaitos tarnyba 2014 m. spalio 15 ir 30 dienomis organizavo susitikimus su auditoriais, kuriuose apžvelgė atlikto audito Tarnybos atliktų tyrimų rezultatus, tyrimų metu nustatytus audito atlikimo trūkumus ir jų reikšmingumo vertinimą, taip pat drausminių nuobaudų skyrimo tvarką ir dabar teismuose nagrinėjamus ginčus dėl auditoriams skiriamų nuobaudų. Susitikimų metu taip pat buvo atsakyta į pateiktus klausimus, susijusius su aptartais dalykais. Pridedama susitikimo medžiaga. plačiau

Remigijus Šimašius: „Vyriausybė bando patyliukais didinti mokesčius smulkiajam verslui“

Paskelbta:

Nuo 2015 metų sausio 1-osios smulkiajam verslui – individualių įmonių savininkams, mažųjų bendrijų ir ūkinių bendrijų nariams – gresia papildomas apmokestinimas „Sodros" įmokomis. plačiau

Ligos pašalpa, mokama iš Valstybinio socialinio draudimo fondo lėšų, lygi 80 procentų pašalpos gavėjo kompensuojamojo uždarbio dydžio

Paskelbta:

Įsigalioja nuo 2015 m. sausio 1 d. Pridedamas dokumentas. plačiau

Nuolatinio Lietuvos gyventojo pranešimo apie sudarytus sandorius PRC907 formos, jos papildomo lapo PRC907P formos pildymo ir pateikimo taisyklių pakeitimas

Paskelbta:

Siekdama pasirengti euro įvedimui VMI pakeitė Nuolatinio Lietuvos gyventojo pranešimo apie sudarytus sandorius PRC907 formos, jos papildomo lapo PRC907P formos pildymo ir pateikimo taisykles. plačiau

Gruodžio mėnesio VMI seminaruose – pagrindinis dėmesys eurui

Paskelbta:

VMI visuose Lietuvos regionuose mokesčių mokėtojus gruodžio mėnesį kviečia į susitikimus, kuriuose bus pateikta aktuali ir naudinga informacija apie mokesčių bei jų administravimo pakeitimus, susijusius su euro įvedimu. plačiau

Toliau mažėja „Sodros“ biudžeto deficitas

Paskelbta:

Šiemet per dešimt mėnesių Valstybinio socialinio draudimo fondo („Sodros“) biudžeto deficitas buvo beveik 0,6 milijardo litų mažesnis nei pernai tuo pačiu metu, rodo išankstiniai duomenys. plačiau

Dėl pensijų kompensacijų ir sprendimų niekur eiti nereikia

Paskelbta:

Kompensacijos bus išmokėtos nepriklausomai nuo to, ar gyventojas gaus sprendimą dėl jos, ar negaus. plačiau

Paskelbtos iš dalies pakeistos ES apskaitos direktyvos nuostatos dėt tam tikrų didžiųjų įmonių ir grupių nefinansinės ir įvairovės informacijos atskleidimo

Paskelbta:

Šis Europos Sąjungos teisės aktas yra taikomas nuo 2017 m. sausio 1 d. plačiau

Muitinėje sulaikytas neaiškaus turinio siuntinys

Paskelbta:

Įtarus, jog yra pažeidžiama Nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos (CITES) konvencija, prekė buvo sulaikyta. plačiau

Apklausa dėl praktikuojančių buhalterių tęstinio profesinio tobulėjimo

Paskelbta:

Audito ir apskaitos tarnyba kviečia respondentus pareikšti nuomonę dėl 7-ojo Tarptautinio mokymosi standarto „Tęstinis profesinis tobulėjimas“ taikymo aktualumo Lietuvoje. Klausimynas parengtas atsižvelgiant į tęstinio profesinio tobulėjimo koncepciją. Apklausoje galima dalyvauti iki 2014 m. gruodžio 31 d. Klausimyną galima rasti paspaudus plačiau

VDI darbo teisės konsultacija: Drausminės nuobaudos skyrimas

Paskelbta:

Pridedamas dokumentas. plačiau

Mokėjimai litais paskutinę šių metų dieną bus vykdomi trumpiau, bankai apie tai turi iš anksto informuoti klientus

Paskelbta:

Paskutinę šių metų dieną, gruodžio 31-ąją, mokėjimai tarp bankų litais bus galimi tik iki 13 val. plačiau

Pradedamos mokėti pensijų kompensacijos

Paskelbta:

Dirbusiems pensininkams pensijos buvo mažintos du kartus. Šiemet pradedamu kompensavimu kompensuojamas tik vienas sumažinimas (toks pats, kaip ir nedirbusiems pensininkams). plačiau

Visoms šalies savivaldybėms VMI parengė bendradarbiavimo sutartis

Paskelbta:

Siektiama efektyvesnio žemės mokesčio ir nekilnojamojo turto mokesčio administravimo, didesnių ir laiku patenkančių į savivaldybių biudžetus pajamų. plačiau

Nenuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų mokesčio nuo B klasės pajamų deklaracijos FR0459 formos, jos užpildymo ir teikimo taisyklės

Paskelbta:

Nauja redakcija įsigaliosianti nuo 2015 m. sausio 1 d. Pridedamas dokumentas plačiau

Teisme - VMI pergalė prieš farmacijos įmonę. Biudžete lieka beveik milijonas litų

Paskelbta:

Lietuvos Vyriausiasis administracinis teismas įvertino, kad farmacininkų rengiami įvairūs seminarai, mokymai ir kiti renginiai gydytojams atitinka reprezentacinių paslaugų požymius ir kriterijus. plačiau

Eurus padės pažinti šimtai informacinių ekranų visoje Lietuvoje

Paskelbta:

Dvidešimt penki partneriai nekomerciniais pagrindais prisijungė prie Lietuvos banko inicijuotos šviečiamosios socialinės akcijos, kurios metu gyventojai bus supažindinti su pagrindiniais principais, kaip patikrinti eurų banknotų tikrumą. Informacija gyventojus pasieks per bankų, prekybininkų, paslaugų teikėjų, oro uostų ir kitų įstaigų valdomus daugiau nei 1,2 tūkst. informacinių ekranų. plačiau

Dėl Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso pakeitimo įstatymo

Paskelbta:

ATPK pakeitimai atlikti siekiant pasirengti euro įvedimui įsigalios nuo 2015 m. sausio 1 d. plačiau

Verslininkai, iškviesti į VMI dėl galimai slepiamų mokesčių, turės pasiaiškinti ir „Sodrai“

Paskelbta:

VMI ir SoDra sutarė, kad nuo šiol bendradarbiaus ne tik keičiantis reikalingais duomenimis, bet kartu nustatinės prievolių nevykdančius verslininkus, kartu tikrins skolininkus bei mokesčių mokėtojus, neteisėtai mokančius mažiau mokesčių ir įmokų. Verslininkai, atėję į VMI pasiaiškinti dėl ne pilnu etatu ar mažiau už „minimumą" dirbančių darbuotojų, neturėtų nustebti ten sutikę ir „Sodros" atstovų. plačiau

Metinės nenuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų mokesčio nuo individualios veiklos per nuolatinę bazę Lietuvoje pajamų deklaracijos FR0531 formos ir jos priedo FR0531V formos bei jų pildymo ir pateikimo taisyklės

Paskelbta:

Pridedamas dokumentas plačiau

Pakeistos ir nauja redakcija išdėstytos Mėnesinės pajamų mokesčio nuo A klasės pajamų deklaracijos FR0572 formos, jos FR0572A, FR0572U priedų užpildymo ir pateikimo taisyklės

Paskelbta:

VDI darbo teisės konsultacija: Garantijos ir lengvatos neįgaliesiems

Paskelbta:

Neįgaliesiems teisė į darbą pripažįstama lygiai su kitais asmenimis, tačiau jiems taikomos tam tikros lengvatos, garantijos ir apribojimai. Pridedamas dokumentas. plačiau

Lietuvos Statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas dėl anketų A-1, A-2, A-3, A-4 ir A-5 formų patvirtinimo

Paskelbta:

Pridedami dokumetai plačiau

Valstybinės mokesčių inspekcijos gyventojų pajamų mokesčio informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo pakeitimas

Paskelbta:

Pridedamas dokumentas plačiau

Socialinio draudimo pažymėjimas – nebūtinas

Paskelbta:

Priimant darbuotoją į darbą ar jį atleidžiant, asmens valstybinio socialinio draudimo pažymėjimas nėra būtinas. Tai numato nuo 2014 m. gegužės 1 d. dienos įsigaliojusios Duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisyklės. plačiau

Pridėtinės vertės mokesčio lengvatų taikymas diplomatinėms atstovybėms ir tarptautinėms organizacijoms

Paskelbta:

VMI parengė leidinio „Pridėtinės vertės mokesčio lengvatų taikymas diplomatinėms atstovybėms ir tarptautinėms organizacijoms" pakeitimą ir papildymą plačiau

Vilniaus įmonė, pardavinėjusi vitaminus ir papildus, bandė nusukti apie 100 tūkst. Lt mokesčių

Paskelbta:

Lietuvos bankas ragina šalies įmones neatidėlioti pasirengimo apsirūpinti grynaisiais eurais

Paskelbta:

Artėjant euro įvedimui, dalis grynuosius pinigus savo veikloje naudojančių įmonių vis dar atidėlioja pasirengimą apsirūpinti eurais. Kad veikla po euro įvedimo būtų kuo sklandesnė, Lietuvos bankas ragina įmones pasirengimo neatidėlioti ir ne vėliau kaip iki lapkričio vidurio kreiptis į joms paslaugas teikiančius komercinius bankus. plačiau

Apklausa: daugėja plėtrą planuojančių įmonių, didėja jų poreikis skolintis

Paskelbta:

Lietuvos banko užsakymu apklaustų įmonių požiūris į veiklos finansavimą skolintomis lėšomis keičiasi – pirmą kartą per pastaruosius dvejus metus įmonių, ketinančių naudotis išoriniais finansavimo šaltiniais, dalis viršijo vien tik nuosavomis lėšomis planuojančių verstis įmonių skaičių. plačiau

VMI paaiškina, kaip tinkamai dirbti kasos aparatais įvedus eurą

Paskelbta:

Netyčia klystantiems verslininkams VMI leis pasitaisyti plačiau

Mėnesinės pajamų mokesčio nuo A klasės pajamų deklaracijos FR0572 formos, jos FR0572A, FR0572U priedų užpildymo ir pateikimo Taisyklės

Paskelbta:

Pridedamas dokumetas įsigaliosiantis 2015 m. sausio 1 dieną. plačiau

Mėnesio ataskaitos apie vienam asmeniui suteiktą paramą ir (arba) labdarą bei iš vieno asmens gautą paramą, didesnę negu 15 000 Eur, pildymo Taisyklės

Paskelbta:

Pridedamas dokumentas įsigaliosiantis 2015 m. sausio 1 d. plačiau

Dėl Prekių (paslaugų) pirkimo–pardavimo kvito formos bei šių kvitų pildymo taisyklių patvirtinimo Pakeitimas

Paskelbta:

Pridedamas dokumentas plačiau

Dėl SAV pranešimo apie savarankiškai dirbančius asmenis pateikimo taisyklių patvirtinimo Pakeitimas

Paskelbta:

Pridedamas dokumentas plačiau

Dėl mokesčių deklaracijų pateikimo, jų pateikimo termino pratęsimo ir mokesčių mokėtojų laikino atleidimo nuo mokesčių deklaracijų ir(arba) kitų teisės aktuose nurodytų dok. pateikimo Pakeitimas

Paskelbta:

Pridedamas dokumentas plačiau

Jei darbe neblaivus darbuotojas

Paskelbta:

VDI konsultacija. Pridedamas dokumentas plačiau

Lietuvos „rigeriai“ irgi nori būti saugūs

Paskelbta:

Valstybinės darbo inspekcijos specialistai susitiko su sceninės įrangos, apšvietimo, garso montavimo darbus atliekančių įmonių atstovais. Susitikime buvo aptarti aktualūs nelaimingų atsitikimų darbe prevencijos atliekant minėtus darbus klausimai. plačiau

Su GPM susiję pakeitimai

Paskelbta:

Pridedami dokumetai plačiau

VMI konsultacijos apie eurą ir mokesčius – internetiniuose seminaruose

Paskelbta:

VMI primena, kad gyventojai ir įmonių atstovai visą jiems aktualią mokesčių informaciją, susijusią su euro įvedimu, gali savarankiškai rasti VMI svetainėje esančiame skyrelyje „Euras ir mokesčiai", adresu http://www.vmi.lt/cms/euras-ir-mokesciai plačiau

Informacija dėl Ukrainos kilmės prekių importo

Paskelbta:

Informuojame, kad nuo lapkričio 1 d. nebegalios 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 374/2014 dėl Ukrainos kilmės prekėms taikomų muitų sumažinimo arba panaikinimo. plačiau

Civilinio kodekso pakeitimai

Paskelbta:

VMI informuoja apie esmines pakeitimo nuostatas. Civilinio kodekso pakeitimai įsigalios nuo 2015 m. sausio 1 d. plačiau

Lietuvos banko nemokamuose seminaruose gyventojams – kaip užsitikrinti saugią finansinę ateitį

Paskelbta:

Lietuvos bankas trečią rudenį iš eilės šalies gyventojams organizuoja nemokamų seminarų ciklą apie atsakingą asmeninių finansų valdymą Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. plačiau

Litų perskaičiavimo į eurus teikiant prašymus dėl registravimosi PVM mokėtojais ir ūkininkais, kuriems taikoma kompensacinio PVM tarifo schema

Paskelbta:

VMI parengė Informacinį pranešimą plačiau

"Dėl valstybinio socialinio draudimo pašalpų apmokestinimo gyventojų pajamų mokesčiu taisyklių patvirtinimo“ pakeitimas

Paskelbta:

Pridedamas dokumentas plačiau

"Dėl pridėtinės vertės mokesčio deklaracijos ir kitų su šiuo mokesčiu susijusių formų bei jų užpildymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimas

Paskelbta:

Įsigalioja nuo 2015 m. sausio 1 d. plačiau

Svarbios priežastys nebūti darbo vietoje

Paskelbta:

Siekdama kuo plačiau skleisti teisines žinias ir darbuotojams, ir darbdaviams, Valstybinė darbo inspekcija parengė trumpą konsultaciją aktualiu darbo teisės klausimu: "Svarbios priežastys nebūti darbo vietoje" plačiau

Pertrauka pailsėti ir pavalgyti

Paskelbta:

Valstybinės darbo inspekcijos parengta trumpa konsultacija aktualiu darbo teisės klausimu: "Pertrauka pailsėti ir pavalgyti " plačiau

Patvirtintos uždarųjų akcinių bendrovių pavyzdinių steigimo akto, steigimo sutarties formų, pavyzdinių įstatų ir jų pildymo rekomendacijos

Paskelbta:

Pridedamas dokumentas plačiau

Dėl dienpinigių normų, įvedus eurą

Paskelbta:

Patvirtintos naujos dienpinigių normos eurais nuo 2015 m. sausio 1 dienos plačiau

Litų perskaičiavimas į eurus teikiant prašymus dėl mokesčių grąžinimo

Paskelbta:

VMI parengė paaiškinimą apie Valstybinei mokesčių inspekcijai teikiamų įvairių mokesčių mokėtojų prašymų dėl mokesčių grąžinimo įforminimo tvarką po euro įvedimo dienos. plačiau

VMI prie LR FM viršininko 2002 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. 255 „Dėl Akcizų grąžinimo“ pakeitimas

Paskelbta:

Informuojame, kad atlikti šie pagrindiniai pakeitimai plačiau

Pakeistas 2014 m. atlikto audito kokybės peržiūrų planas

Paskelbta:

Pakeistas 2014 metų auditorių ir audito įmonių atlikto audito kokybės peržiūrų planas plačiau

Keičiasi PSD įmokos dydis

Paskelbta:

Asmenys, kurie moka 9 proc. PSD įmoką, skaičiuojamą nuo minimaliosios mėnesinės algos, nuo spalio 1 d. kiekvieną mėnesį privalo mokėti 93 Lt dydžio įmoką. plačiau

Dėl Garantinio fondo įstatymo Nr. VIII-1926 3 straipsnio pakeitimo

Paskelbta:

Garantinio fondo įstatymo Nr. VIII-1926 3 straipsnio pakeitimas plačiau

Pakeisti 2-asis, 4-asis, 6-asis, 8-asis ir 12-asis verslo apskaitos standartai

Paskelbta:

Pakeisti 2-asis, 4-asis, 6-asis, 8-asis ir 12-asis verslo apskaitos standartai plačiau

Patvirtintos 40-ojo VAS „Euro įvedimas“ metodinės rekomendacijos

Paskelbta:

Patvirtintos 40-ojo VAS „Euro įvedimas“ metodinės rekomendacijos plačiau

Dėl Labdaros ir paramos įstatymo Nr. I-172 12 straipsnio pakeitimo

Paskelbta:

Тuo 2015 m. sausio 1 d. įsigalioja, kad kad labdaros gavėjai (davėjai) privalo pateikti Valstybinei mokesčių inspekcijai mėnesio ataskaitą, kai nuo kalendorinių metų pradžios vieno paramos davėjo vienam paramos gavėjui suteiktos paramos suma (vieno paramos gavėjo iš vieno paramos davėjo gautos paramos suma) viršija 15 000 eurų plačiau