Nacionalinio atsakingo verslo apdovanojimo konkursas.

Paskelbta:

     Informuojame, kad Socialinės apsaugos ir darbo ministerija 2015 m. jau aštuntą kartą organizuoja Nacionalinio atsakingo verslo apdovanojimo (toliau – NAVA) konkursą, kurio metu Nacionaliniais atsakingo verslo apdovanojimais bus pagerbtos pažangiausios įmonės, 2014 m. nuveikusios daugiausiai darbų įmonių socialinės atsakomybės srityje ir labiausiai prisidėjusios prie socialinės atsakomybės principų plėtojimo verslo sektoriuje.

      NAVA konkurse gali dalyvauti ir būti apdovanotos įmonės. NAVA nominacijos: „Metų darbovietė“, „Metų bendruomeniškiausia įmonė“ ir „Metų aplinkosaugos įmonė“. Kiekviena iš NAVA nominacijų skirstoma į 3 kategorijas, atskirai apdovanojant: labai mažas, mažas ar vidutines įmones; dideles įmones; tarptautines įmones ar jų filialus / atstovybes, veikiančias Lietuvoje. Labiausiai pasižymėjusios įmonės pagerbiamos pagrindiniu apdovanojimu – „Socialiai atsakinga įmonė“.

      Šiais metais, siekiant plėtoti ir skatinti sveikatingumo paslaugas, viešąją ir privačią partnerystę sporte ir fizinio ugdymo srityje, planuojama apdovanoti įmones dar vienoje nominacijoje – „Metų sportiškiausia įmonė“.

      Įmonių paraiškas prašome pateikti DOC ir PDF formatais elektroniniu paštu adresu nava@socmin.lt iki 2015 m. kovo 10 dienos imtinai.

      Detalesnę informaciją, taip pat paraiškų formas galima rasti: http://www.socmin.lt/lt/darbo-rinka-uzimtumas/imoniu-socialine-atsakomybe-isa/nacionalinis-atsakingo-verslo-apdovanojimas.html. Dėl papildomos informacijos kreipkitės į Darbo departamento Socialinės partnerystės skyrių (vyriausiąją specialistę, laikinai atliekančią skyriaus vedėjo funkcijas, Liudviką Žirkauskaitę, tel. 8 706 68213, el. paštas Liudvika.Zirkauskaite@socmin.lt).

      Kviečiame aktyviai dalyvauti bei pasidalinti šia informacija su kitomis suinteresuotomis organizacijomis, įmonėmis ar kitais suinteresuotais asmenimis.

Šaltinis www.vdi.lt