Muitinės informacija mokesčių mokėtojams apie litais apskaičiuotų sumų perskaičiavimą į eurus

Paskelbta:

Muitinė informuoja, kad Lietuvos Respublikos muitinėje mokesčiai, apskaičiuoti litais, bus perskaičiuojami į ekvivalentą eurais pagal Europos Sąjungos Tarybos nustatytą litų keitimo į eurus kursą (1 EUR už 3,45280 LTL) ir matematines apvalinimo taisykles.

Apskaičiuotos litais sumos bus perskaičiuojamos į eurus pagal kiekvieną apskaitos vienetą, t. y. perskaičiuojama ir apvalinama bus pagal kiekvieną prekę ir mokestį atskirai, o ne galutinė mokėtina mokesčių suma.


Šaltinis www.cust.lt