MUITINĖ

Informacija verslui: tepalinėms alyvoms bus taikomi akcizų tarifai

Paskelbta:

Lietuvos muitinė ir Valstybinė mokesčių inspekcija vykdys bendrus kuro kiekio tikrinimus

Paskelbta:

Š. m. gegužės mėnesį Lietuvos muitinės mobiliųjų grupių pareigūnai ir Valstybinės mokesčių inspekcijos specialistai vykdys kuro, įvežamo į Lietuvą per vidines Europos Sąjungos sienas, kontrolę. plačiau

Nuo gegužės 1 d. keliaujantys per muitinės postus galės įsivežti prekių ir kuro be mokesčių 3 kartus per mėnesį

Paskelbta:

Muitinės pareigūnui nustačius, kad asmuo asmeniniame bagaže gabenamas prekes arba privačioje transporto priemonėje esantį kurą į Lietuvos Respubliką iš trečiųjų šalių įveža 4-ą ir daugiau kartų per kalendorinį mėnesį, jam bus apskaičiuojami muitai ir mokesčiai. plačiau

Patikslintas transporto priemonių laikinojo įvežimo reglamentavimas

Paskelbta:

Nuo 2015 m. gegužės 1 d. fizinis asmuo, kuris gyvena Sąjungos muitų teritorijoje, yra įdarbintas už tos teritorijos ribų įsisteigusio asmens ir naudoja laikinai įvežtą transporto priemonę asmeniniais tikslais, bus atleidžiamas nuo importo muitų tik tada, jei minėtą transporto priemonę naudos vykti iš savo gyvenamosios vietos į darbo vietą ir atgal arba darbo sutartyje nustatytoms profesinėms užduotims atlikti. Muitinės prašymu transporto priemonę naudojantis asmuo privalės pateikti darbo sutarties kopiją. plačiau

Verslininkų dėmesiui: muitinė priims tik elektronines prekių laikinojo saugojimo deklaracijas

Paskelbta:

MDAS sistema parengta apdoroti elektronines prekių laikinojo saugojimo deklaracijas. plačiau

Muitininkai sulaikė neteisėtai iš Balio salos vežtus koralus ir kriaukles

Paskelbta:

Praėjusių metų pabaigoje iš atostogų Balio saloje į Lietuvą grįžtantis vyras asmeniniame bagaže vežėsi 2 kg kriauklių bei koralų, iš viso dvidešimt įvairaus dydžio vienetų. Vilniaus oro uosto muitinės pareigūnai egzotiškus suvenyrus sulaikė įtardami, jog gali būti pažeista CITES konvencija. plačiau

Informacija verslui: jau galima teikti prašymus įvesti naujus muitų tarifų suspendavimus ir tarifines kvotas

Paskelbta:

Dalis Lietuvos įmonių jau pasinaudojo šia Europos Sąjungos teikiama galimybe pritaikyti muitų lengvatą. Taigi, jeigu Jūsų įmonė gamyboje naudoja žaliavas, pusgaminius ar gaminio sudedamąsias dalis, kurios yra negaminamos Europos Sąjungoje, tad yra siūloma pasinaudoti šia galimybe ir iki vasario 15 d. pateikti prašymą. plačiau

Muitininkai pernai sulaikė virš 200 tonų naftos produktų

Paskelbta:

Lietuvos muitinės pareigūnai 2014 metais, tikrindami į Lietuvą įvežto kuro gabenimą, nustatė daugiau kaip 8500 pažeidimų ir, apskaičiavę mokėtinus mokesčius, į valstybės biudžetą surinko virš 620 tūkst. eurų mokesčių. plačiau

Informacija mokesčių mokėtojams apie litais apskaičiuotų sumų perskaičiavimą į eurus

Paskelbta:

Apskaičiuotos litais sumos bus perskaičiuojamos į eurus pagal kiekvieną apskaitos vienetą, t. y. perskaičiuojama ir apvalinama bus pagal kiekvieną prekę ir mokestį atskirai, o ne galutinė mokėtina mokesčių suma. plačiau

Muitininkų patikrintos saldainių dėžutės kvepėjo šokoladu, bet jose buvo... cigaretės

Paskelbta:

Informacija verslui dėl importo PVM mokėjimo Švedijoje

Paskelbta:

Informuojame, kad nuo 2015 m. sausio 1 d. Švedijoje pradedami taikyti teisės aktų pakeitimai, susiję su importo PVM sumokėjimu. plačiau

Muitinė stiprina kuro įvežimo iš trečiųjų šalių kontrolę

Paskelbta:

Informuojame, kad gruodžio 8−25 dienomis Lietuvos muitinė stiprina degalų, įvežamų kuro bakuose iš trečiųjų šalių, kontrolę pasienio kontrolės punktuose, pasienyje su Latvija ir Lenkija bei šalies viduje. plačiau

Muitinės informacija mokesčių mokėtojams apie litais apskaičiuotų sumų perskaičiavimą į eurus

Paskelbta:

Apskaičiuotos litais sumos bus perskaičiuojamos į eurus pagal kiekvieną apskaitos vienetą, t. y. perskaičiuojama ir apvalinama bus pagal kiekvieną prekę ir mokestį atskirai, o ne galutinė mokėtina mokesčių suma. plačiau

Po prekių „mišraine“ – pusės milijono litų vertės cigarečių kontrabanda

Paskelbta:

Muitinėje sulaikytas neaiškaus turinio siuntinys

Paskelbta:

Įtarus, jog yra pažeidžiama Nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos (CITES) konvencija, prekė buvo sulaikyta. plačiau

Informacija dėl Ukrainos kilmės prekių importo

Paskelbta:

Informuojame, kad nuo lapkričio 1 d. nebegalios 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 374/2014 dėl Ukrainos kilmės prekėms taikomų muitų sumažinimo arba panaikinimo. plačiau