Mokesčių mokėtojai privalo teikti informaciją apie užsienio valstybėse atidarytas ar uždarytas sąskaitas

Paskelbta:

VMI informuoja, kad nuolatiniai Lietuvos gyventojai mokesčių administratoriui privalo pranešti apie per ataskaitinį laikotarpį (kalendorinius metus) atidarytas ir uždarytas bet kokios rūšies sąskaitas užsienio valstybės kredito, mokėjimo ir elektroninių pinigų įstaigose.  Tuo tikslu būtina pateikti tinkamai užpildytą pranešimo formą FR0526 (toliau – pranešimas).

Nuolatiniai Lietuvos gyventojai, kuriems yra prievolė deklaruoti pajamas*, iki š. m. gegužės 4 d. turi pateikti metinę pajamų mokesčio deklaraciją ir užpildytą pranešimą (FR0526) apie per ataskaitinį laikotarpį užsienio valstybių įstaigose atidarytas arba uždarytas bet kokios rūšies sąskaitas. Tuo atveju, jeigu nuolatinis Lietuvos gyventojas turi teisę neteikti metinės pajamų mokesčio deklaracijos arba Pranešimo nepateikė kartu su metine pajamų mokesčio deklaracija, jis mokesčių administratoriui jį turi pateikti iki kalendorinių metų, einančių po ataskaitinio laikotarpio, gegužės 1 dienos. Tai atlikti patogiausia VMI Elektroninio deklaravimo sistemoje adresu http://deklaravimas.vmi.lt.

Pažymėtina, kad fizinis asmuo, tapęs nuolatiniu Lietuvos gyventoju, metinę pajamų mokesčio deklaraciją už kalendorinius metus, kuriais atvyko į Lietuvą, privalo pateikti ne vėliau kaip iki kitų po atvykimo kalendorinių metų gruodžio 31 d., kartu pateikdamas ir užpildytą Pranešimą.

Šiemet Valstybinė mokesčių inspekcija su Europos Sąjungos valstybėmis automatiškai apsikeis informacija apie Lietuvos gyventojų pajamas, susijusias su darbo santykiais, direktoriaus atlyginimą, gyvybės draudimo produktus, pensijas, nekilnojamojo turto turėjimą bei pajamas iš jo. Gaunama informacija VMI padės tiksliau identifikuoti rizikingus mokesčių mokėtojus, todėl piktnaudžiauti ir prievolių išvengti nepavyks. Mokesčių administratorius rekomenduoja nelaukti nurodymų ir deklaracijas pateikti ar patikslinti savo iniciatyva.

* Pajamas privalo deklaruoti:

  1. Gavę su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusių pajamų, kai tokių pajamų gavimo vietoje pritaikytas neapmokestinamas pajamų dydis (NPD) turi būti perskaičiuotas.
  2. Gyventojai, išvardyti Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatymo 2 straipsnyje, ir jų šeimos nariai.
  3. Gyventojai, įregistravę individualią veiklą ar turėję verslo liudijimus, net ir tuo atveju, jei pajamų negavo.
  4. Ūkininkai ir jų partneriai, kiti žemės ūkio veiklą vykdantys gyventojai.
  5. Gavę pajamų už parduotą ar kitaip perleistą nuosavybėn turtą.
  6. Pageidaujantys susigrąžinti pajamų mokestį.
  7. Gavę daugiau kaip 6000 litų pajamų kaip atlygį teikiant paslaugas pagal paslaugų kvitą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų teikimo pagal paslaugų kvitą įstatymo nustatyta tvarka.
  8. Gavę kitokių pajamų (pvz., su darbo santykiais susijusių pajamų iš šaltinio užsienio valstybėse, dividendų, palūkanų).
  9. Galutinai iš Lietuvos išvykstantys gyventojai.
  10. Tapę nuolatiniais Lietuvos gyventojais.


Šaltinis www.vmi.lt