Metiniai darbo dienų koeficientai ir metiniai vidutinio mėnesio darbo dienų ir valandų skaičiai 2015 metais