Mėnesinės pajamų mokesčio nuo A klasės pajamų deklaracijos FR0572 formos, jos FR0572A, FR0572U priedų užpildymo ir pateikimo Taisyklės

Paskelbta:

Mėnesinės pajamų mokesčio nuo A klasės pajamų deklaracijos FR0572 formos, jos FR0572A, FR0572U priedų užpildymo ir pateikimo Taisyklės

Taisyklėmis turi būti vadovaujamasi deklaruojant 2015 metais ir vėlesniais mokestiniais laikotarpiais išmokėtas išmokas, pagal mokesčio mokėjimo tvarką priskiriamas A klasės pajamoms, tikslinant arba pavėluotai teikiant 2014 metų ir ankstesnių mokestinių laikotarpių Mėnesinės pajamų mokesčio nuo A klasės pajamų deklaracijos FR0572 formas


Šaltinis www.lrs.lt