Litų perskaičiavimas į eurus teikiant prašymus dėl mokesčių grąžinimo

Paskelbta:

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM), siekdama tinkamai pasirengti euro įvedimui bei apie tai informuoti mokesčių mokėtojus, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymu bei Nacionaliniu euro įvedimo planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. birželio 26 d. nutarimu Nr.604,  parengė paaiškinimą apie Valstybinei mokesčių inspekcijai teikiamų įvairių mokesčių mokėtojų prašymų dėl mokesčių grąžinimo įforminimo tvarką po euro įvedimo dienos.
Šį paaiškinimą galima rasti čia.