Lietuvos bankas pradėjo skelbti pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą formuojamus euro ir užsienio valiutų kursų santykius, taikomus ūkiniams įvykiams ir ūkinėms operacijoms apskaitoje registruoti.

Paskelbta:

Lietuvos banko internetinės svetainės skiltyje Valiutų santykiai nuo šiol galima rasti ne tik Europos centrinio banko skelbiamus orientacinius euro ir užsienio valiutų santykius ir kartą per mėnesį Lietuvos banko nustatomus euro ir kitų užsienio valiutų santykius, kurių Europos centrinis bankas neskelbia, bet ir pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo 5 straipsnio 2 punkto nuostatas, Lietuvos banko sudaromą euro ir užsienio valiutų santykių sąrašą, kuriame pateikiami orientaciniai euro ir užsienio valiutų santykiai, taikytini ūkinėms operacijoms ir įvykiams, išreikštiems užsienio valiuta, apskaitoje registruoti.
   Pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo 5 straipsnio 2 punkto nuostatas Lietuvos banko euro ir užsienio valiutų santykių sąrašas sudaromas vadovaujantis Europos centrinio banko skelbiamais orientaciniais euro ir užsienio valiutų santykiais ir Lietuvos banko nustatomais euro ir kitų užsienio valiutų santykiais, kurių Europos centrinis bankas neskelbia. Šią informaciją galima rasti Lietuvos banko svetainėje http://www.lb.lt/lb_buhalteriniai_euro_ir_uzsienio_valiutu_santykiai.
   Atkreipiame dėmesį, kad Europos centrinio banko skelbiami orientaciniai euro ir užsienio valiutų santykiai buhalterinėje apskaitoje taikomi nuo kitos darbo dienos Lietuvos Respublikoje po jų paskelbimo, o pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo 5 straipsnio 2 punkto nuostatas Lietuvos banko formuojami euro ir užsienio valiutų santykiai taikomi ūkinių įvykių ir operacijų, išreikštų užsienio valiuta, sandorio dieną, t. y. paieškos laukelyje, esančiame euro ir kitų užsienio valiutų santykių sąrašo viršuje, pasirinkus sandorio dieną, pateikiami euro ir užsienio valiutų santykiai, kurie turi būti taikomi vertinant ir registruojant apskaitoje pasirinktos sandorio dienos operaciją.
   Daugiau informacijos, kaip nuo 2015 m. sausio 1 d. nustatomi užsienio valiutų kursai ūkinėms operacijoms, išreikštoms užsienio valiuta, perskaičiuoti į eurus, galima rasti Audito ir apskaitos tarnybos internetinės svetainės skiltyje Euras ir apskaita.

Šaltinis www.aat.lt