Kokiu būdu turi būti užpildomas kasos operacijų apskaitos žurnalas ir kasos aparato kasos operacijų žurnalas?

Paskelbta:

Kasos operacijų apskaitos žurnalas ir kasos aparato kasos operacijų žurnalas užpildomas rankiniu būdu.

Šis reikalavimas netaikomas degalinėms, teikiančioms VMI degalinės mėnesio operacijų ataskaitą (AKC410 forma). Šios degalinės kasos aparato kasos operacijų žurnalą gali užpildyti techninėmis priemonėmis. Degalinių techninėmis priemonėmis užpildomo Kasos aparato kasos operacijų žurnalo formoje turi būti nurodomi tokie pat duomenys kaip ir rankiniu būdu užpildomo kasos aparato kasos operacijų žurnale (VMI prie FM viršininko įsakymas Nr. V-255, 2 priedas) esantys duomenys (išskyrus 23 ir 24 skiltis).

Techninėmis priemonėmis užpildomas kasos aparato kasos operacijų žurnalas elektroninėje laikmenoje darbo metu laikomas kasos operacijų atlikimo vietoje. Pasibaigus darbo dienai, dienos ataskaitos („Z") atspausdinamos, pasirašomos ūkio subjekto vadovo įgalioto atsakingo asmens ir kartu su atspausdintomis mėnesio ataskaitomis saugomos ūkio subjekto vadovo nustatyta tvarka. Kasos aparato kasos operacijų žurnalas ir atspausdintos dienos ataskaitos („Z") ir mėnesio ataskaitos, kontroliuojančiai institucijai paprašius, turi būti pateikiamos per nurodytą terminą.

Teisės aktai
LRS  VMI prie FM viršininko 2003 m. rugsėjo 18 d.įsakymas Nr. V-255 DĖL KASOS APARATŲ NAUDOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO, 23-1 p.Šaltinis www.vmi.lt