Kasos aparatų naudojimo ypatumai bei buhalterinės apskaitos vedimo tvarka

Paskelbta:

VMI seminaro "Kasos aparatų naudojimo ypatumai bei buhalterinės apskaitos vedimo tvarka" dalomoji medžiaga

Kasos aparatų naudojimo ypatumai bei buhalterinės apskaitos vedimo tvarka

Šaltinis www.vmi.lt