Kasos aparatų naudojimo taisyklių patvirtinimo pakeitimas