Kaip mano VMI galima užpildyti ir pateikti prašymo įregistruoti ūkininku (išregistruoti iš ūkininkų), kuriems taikoma kompensacinio PVM tarifo schema REG815 formą?

Paskelbta:

Norėdami pateikti prašymo įregistruoti ūkininku, kuriam taikoma kompensacinio PVM tarifo schema, išregistruoti iš ūkininkų, kuriems taikoma kompensacinio PVM tarifo schema, REG815 formą, atlikite šiuos veiksmus:

1. Prisijungę prie Mano VMI elektroniniu būdu, vertikaliajame meniu pasirinkite Paslaugos. Atsiveria vykdomų paslaugų sąrašas.

2. Spauskite Užsakyti paslaugą.

Atsiveria paslaugos pasirinkimo langas.

3. Paslaugos pasirinkimo lange spauskite Mokesčių mokėtojo registrinių duomenų tvarkymas.

Išsiskleidžia galimų paslaugų sąrašas.

4. Pasirinkite Ūkininkų, kuriems taikoma kompensacinio PVM tarifo schema, įregistravimas / išregistravimas.

Pastaba: Prašymą gali pateikti Lietuvos fiziniai asmenys, ūkininkai, kuriems netaikoma PVM kompensacinio tarifo schema ir kurie nėra PVM mokėtojai. Jei Lietuvos fizinis asmuo yra ūkininkas, sistema patikrina ir visus ūkininko partnerius, nes jie taip pat turi būti ne PVM mokėtojai.

Prašymą išregistruoti gali pateikti, ūkininkai, kuriems taikoma PVM kompensacinio tarifo schema ir kurie dar negavo pranešimo apie ketinimą išregistruoti mokesčių administratoriaus iniciatyva.

Jei prašymas jau buvo pradėtas pildyti, sistema parodys langelį, kuriame turėsite pasirinkti: tęsti pradėto pildyti dokumento pateikimą, šalinti esamą ir pildyti naują dokumentą.

Prašymo užpildymo procesas susideda iš atskirų žingsnių. Atliekant kiekvieną žingsnį, duomenys užpildomi paspaudus mygtuką Pridėti. Laukus, pažymėtus raudona žvaigždute, užpildyti privaloma. Užpildę vieno žingsnio duomenis, spauskite Toliau ir pereikite prie kito žingsnio. Užpildytą prašymą peržiūrėkite ir, įsitikinę, kad visi duomenys teisingi, spauskite Patvirtinti.

Atliekant šiuos veiksmus, į pagalbą galite pasitelkti elektroninį vedlį, tema Ūkininkų, kuriems taikoma kompensacinio PVM tarifo schema, įregistravimas / išregistravimas / registrinių duomenų keitimas – interaktyvią instrukciją, padėsiančią Jums savarankiškai ir teisingai užpildyti ir pateikti prašymą.

Skrajutė - FIZINIŲ ASMENŲ, NORINČIŲ REGISTRUOTIS ŪKININKAIS, KURIEMS TAIKOMAS KOMPENSACINIS PVM TARIFAS DĖMĖSIUI!

 
Paprasta ir patogu - KAIP PER MANO VMI GALIMA PATEIKTI PRAŠYMĄ DĖL KOMPENSACINIO PVM TARIFO  SCHEMOS TAIKYMO INTERNETU.

Šaltinis www.vmi.lt