Informacija verslui: tepalinėms alyvoms bus taikomi akcizų tarifai

Paskelbta:

Nuo š. m. lapkričio 1 d. tepalinėms alyvoms bus taikomi akcizų tarifai: KN 2710 19 91–2710 19 99 subpozicijose klasifikuojami energiniai produktai (tepalinės alyvos), kuriems netaikomi reikalavimai dėl prekių kontrolės ir gabenimo (reikalavimas, kad jie būtų gaminami, perdirbami, maišomi, laikomi akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje, gabenami tokia pačia tvarka kaip ir Akcizų įstatymo 2 priede nurodyti produktai, ir t. t.), tampa akcizų objektu ir apmokestinami gazoliams taikomais akcizų tarifais, nurodytais Akcizų įstatymo 37 straipsnio 1 ir 2 dalyse.

Tos importuojamos tepalinės alyvos, kurios bus naudojamos kitiems tikslams nei variklių degalai, jų priedai ar šildymui skirtas kuras (Akcizų įstatymo 43 straipsnio 1 dalies 3 punktas), bus atleidžiamos nuo akcizų turint Valstybinės mokesčių inspekcijos išduotą leidimą, patvirtinantį teisę importuoti be akcizų, arba šios alyvos bus išpilstytos į mažmeninei prekybai skirtą pakuotę.

Nuo 2015 m. lapkričio 1 d. išleidžiant į laisvą apyvartą šias tepalines alyvas, muitinės deklaracijoje turi būti nurodytas keturženklis nacionalinis papildomas kodas (X***) iš Nacionalinių papildomų Lietuvos Respublikos integruoto tarifo kodų sąrašo, patvirtinto Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2007 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 1B-240.

Daugiau informacijos apie prekėms taikytinus importo akcizus ir PVM galite rasti čia


Šaltinis www.cust.lt