Informacija verslui dėl importo PVM mokėjimo Švedijoje

Paskelbta:

Informuojame, kad nuo 2015 m. sausio 1 d. Švedijoje pradedami taikyti teisės aktų pakeitimai, susiję su importo PVM sumokėjimu.

Švedijos mokesčių agentūra taps institucija, priimančia sprendimus dėl importo PVM. Įmonės, registruotos PVM mokėtojais Švedijoje, nebemokės importo PVM Švedijos muitinei. Vietoj to jos privalės apie asmeniui apskaičiuotą importo PVM pranešti Švedijos mokesčių agentūrai pateikiant PVM deklaraciją. Įmonės, neregistruotos PVM mokėtojais Švedijoje (neturinčios Švedijoje suteikto PVM kodo), mokės importo PVM Švedijos muitinei.

Įsigaliojus minėtiems teisės aktų pakeitimams, Lietuvos Respublikos asmenys, kurie yra registruoti muitinės prievolininkų registre ir jiems yra suteiktas PVM kodas Švedijoje, turi patikslinti savo duomenis Muitinės prievolininkų registre, pateikdami duomenis apie Švedijoje suteiktą PVM mokėtojo kodą. Šiuos duomenis Švedijos muitinė naudos nustatant, ar importuojamas prekes reikia apmokestinti PVM.

Norėdami pasitikrinti, ar Švedijoje suteiktas PVM kodas (jeigu toks buvo suteiktas) yra Muitinės prievolininkų registre, Jums reikia kreiptis į teritorinę muitinę, kurios veiklos zonai priklausote. Muitinės prievolininkų registre saugomi duomenys turi būti tikslinami vadovaujantis Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2009 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. 1B-353 (Žin., 2009, Nr. 77-3214).

Taip pat atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad:

- teritorinei muitinei, kurios veiklos zonai priklausote, turi būti pranešta apie Lietuvos Respublikos asmeniui kitose Europos Sąjungos valstybėse suteiktus PVM mokėtojų kodus (jei tokie yra suteikti);

- tik Lietuvos muitinė gali papildyti ar koreguoti ekonominių operatorių, kuriems EORI kodą suteikė Lietuvos muitinė, duomenis.

Šaltinis www.cust.lt