Informacija mokesčių mokėtojams apie litais apskaičiuotų sumų perskaičiavimą į eurus

Paskelbta:

Informuojame, kad Lietuvos Respublikos muitinėje mokesčiai, apskaičiuoti litais, bus perskaičiuojami į ekvivalentą eurais pagal Europos Sąjungos Tarybos nustatytą litų keitimo į eurus kursą (1 EUR už 3,45280 LTL). Apskaičiuotos sumos bus apvalinamos pagal matematines skaičių apvalinimo taisykles iki 2 skaitmenų po kablelio, tai yra euro cento tikslumu. Lemiamą reikšmę turi trečias skaičius po kablelio: jei jis mažesnis už 5, apvalinama į mažesnę pusę, jei lygus 5 ar didesnis už 5 – į didesnę.

Apskaičiuotos litais sumos bus perskaičiuojamos į eurus pagal kiekvieną apskaitos vienetą, t. y. perskaičiuojama ir apvalinama bus pagal kiekvieną prekę ir mokestį atskirai, o ne galutinė mokėtina mokesčių suma.

Šaltinis www.cust.lt