Įmonėms ženkliai sumažintas įstatų keitimo dėl euro įvedimo mokestis

Paskelbta:

Dažniausiai UAB įstatuose buvo numatyta, kad bendrovės įstatinis kapitalas yra 10 000 Lt. Per dvejus metus, t. y. iki 2016 m. gruodžio 31 d., visos UAB bei akcinės bendrovės privalo pakeisti įstatus ir įstatinio kapitalo dydžio ir akcijų nominalios vertės išraiškas litais pakeisti į išraišką eurais.

Registrų centras už įstatų pakeitimą įprasta tvarka ima 26,65 Eur (92 Lt) mokestį. Tačiau nuo š. m. sausio 1 d. UAB mokamas atlyginimas už įstatų pakeitimą dėl euro įvedimo Lietuvoje - tik 5 Eur (17,3 Lt), jei įstatai keičiami elektroniniu būdu.

"Registrų centrui maždaug 20 tūkstančių uždarųjų akcinių bendrovių savo įstatus yra pateikę elektroniniu būdu. Vadinasi, šios bendrovės, perregistruodamos įstatus, sutaupys daugiau kaip 400 tūkstančių eurų. Taip bus sumažinta dėl euro įvedimo verslui tekusi našta", - pažymi teisingumo ministras Juozas Bernatonis.

Pažymėtina, kad registruojant UAB įstatus Juridinių asmenų registre elektroniniu būdu, įstatų nereikia pateikti tvirtinti notarui, kadangi dokumentų atitiktis įstatymų reikalavimams tikrinama automatiškai. Todėl įstatų keitimo sąnaudos dar labiau sumažėja.

UAB, keisiančioms įstatus tradiciniu būdu, Registrų centrui reikės sumokėti 26,65 Eur mokestį.

Lietuvoje iš viso yra maždaug 60 tūkstančių realią veiklą vykdančių uždarųjų akcinių bendrovių ir 352 akcinės bendrovės.

Šaltinis www.registrucentras.lt