IFIAR skelbia 2014 m. tikrinimo rezultatų apžvalgą

Paskelbta:

Tarptautinis nepriklausomų audito priežiūros organizacijų forumas (IFIAR) 2015 m. kovo 3 dieną paskelbė 2014 m. atlikto tikrinimo rezultatų apžvalgą, kurioje apibendrinta viešojo intereso įmonių, įskaitant svarbias finansų sistemos institucijas, atliktų auditų tikrinimo, atlikto 29 IFIAR narių, audito priežiūros institucijų, rezultatai.
   IFIAR išskiria pagrindinius viešojo intereso įmonių audito atlikimo trūkumus, susijusius su:
  • tikrosios vertės nustatymu, vidaus kontrole, pajamų pripažinimu (šių audito trūkumų daugiausia nustatyta dėl bendrovių, kurių akcijomis prekiaujama reguliuojamoje rinkoje, ir viešojo intereso įmonių audito);
  • atidėjiniais, skirtais paskolų nuostoliams ir nuvertėjimui padengti, vidaus kontrole, investicijų ir vertybinių popierių vertinimu (šių audito trūkumų daugiausia nustatyta dėl sistemai svarbių finansų institucijų, įskaitant pasaulinės sisteminės svarbos bankus ir draudimo bendroves, audito);
  • audito įmonės kokybės kontrolės sistema: užduoties atlikimu, nepriklausomumo ir etikos reikalavimais, žmogiškaisiais ištekliais. 

   IFIAR atkreipia dėmesį, kad visame pasaulyje audituojant viešojo intereso įmones kartojasi pagrindinių audito sričių trūkumai, kas verčia audito įmones siekti geresnės audito kokybės ir audito atlikimo nuoseklumo.
   IFIAR pabrėžia, kad būtina skirti reikiamą dėmesį šių audito trūkumų esminėms priežastims analizuoti ir imtis tinkamų priemonių trūkumams pašalinti.
   Plačiau apie šią apžvalgą IFIAR pranešime spaudai lietuvių ir anglų kalba.

Šaltinis www.aat.lt