Draudėjų finansinių ataskaitų sudarymo ir patvirtinimo taisyklių pakeitimas