Dividendų pelno mokesčio deklaracijos FR0640 formos, jos priedų pildymo ir teikimo taisyklių pakeitimas

Paskelbta:

VMI informuoja, kad dėl euro įvedimo VMI viršininko 2014 m. gruodžio 9 įsakymu Nr. VA-177 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gegužės 20 d. įsakymo Nr. VA-101 „Dėl Dividendų pelno mokesčio deklaracijos FR0640 formos, jos priedų pildymo ir teikimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo" pakeistos Dividendų pelno mokesčio deklaracijos FR0640 formos, jos priedų pildymo ir teikimo taisyklės (toliau - taisyklės), kuriose nuorodos į litus pakeistos nuorodomis į eurus. Nuo 2005 m. sausio 1 d. išmokėtų ir / ar gautų dividendų sumos bei fiziniams asmenims išmokėtos paskirstyto pelno (jo dalies) sumos, apmokestinamos pagal PMĮ 401 straipsnį, dividendų pelno mokesčio deklaracijos FR0640 formoje deklaruojamos eurais.
Taisyklėse taip pat nustatyta, kad užsienio valiuta gautos apmokestinamų dividendų sumos, įskaitant užsienio valstybėje nuo tų dividendų išskaičiuotą mokestį, turi būti nurodomos eurais pagal dividendų gavimo dieną taikomą Europos centrinio banko paskelbtą orientacinį euro ir užsienio valiutos santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutos santykio Europos centrinis bankas neskelbia – pagal Lietuvos banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutos santykį.
Šis įsakymas įsigalioja 2015 m. sausio 1 d.

Šaltinis www.vmi.lt