Dividendų pelno mokesčio deklaracijos FR0640 formos, jos priedų pildymo ir teikimo taisyklių pakeitimas

Paskelbta:

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informuoja, kad 2015 m. sausio 23 d. įsakymu Nr. VA-7 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gegužės 20 d. įsakymo Nr. VA-101 „Dėl Dividendų pelno mokesčio deklaracijos FR0640 formos, jos priedų pildymo ir teikimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo" patvirtinta Dividendų pelno mokesčio deklaracijos FR0640 forma (versija 02) ir Dividendų pelno mokesčio deklaracijos FR0640 formos užpildymo taisyklės. Šis įsakymas įsigalioja 2015 m. gegužės 1 d. ir taikomas, apskaičiuojant ir deklaruojant pelno mokestį nuo 2015 m. gegužės 1 d. ir vėliau išmokėtų ir / ar gautų dividendų bei nuo fiziniams asmenims išmokėto paskirstyto pelno, apmokestinamo pagal Pelno mokesčio įstatymo (toliau – PMĮ) 401 straipsnį.
Pagrindiniai pakeitimai:
Dividendų pelno mokesčio deklaracijos FR0640 (versija 02) formoje fiziniams asmenims iš neapmokestinto pelno paskirstytos ir išmokėtos pelno (jo dalies) sumos, apmokestinamos pagal PMĮ 401 straipsnį, ir nuo jų apskaičiuotas pelno mokestis įrašomi šios formos IV dalyje (deklaracijos FR0640 formoje (versija 01) šios sumos deklaruojamos I dalies 2 eilutėje (13-16 laukeliuose) kartu su kitomis Lietuvos vienetams ir /ar nuolatinėms buveinėms išmokėtomis paskirstyto pelno sumomis, jų neišskiriant kaip atskiro apmokestinimo objekto).
Be to, pertvarkyta deklaracijos FR0640 (versija 02) formos I dalis, įvedant dividendų rūšies kodus, pagal kuriuos deklaruojami Lietuvos vienetams ir / ar nuolatinėms buveinėms išmokėti dividendai, taip pat užsienio vienetams išmokėti dividendai, nurodomi deklaracijos FR0640U priede, ir nuo jų išskaičiuotas pelno mokestis.

Šaltinis www.vmi.lt