Dėl telekomunikacijų, transliavimo ir elektroniniu būdu teikiamų paslaugų teikimo neapmokestinamiesiems asmenims nuo 2015 m. sausio 1 dienos

Paskelbta:

VMI atsižvelgdama į nuo 2015 m. sausio 1 d. įsigaliojusius Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pasikeitimus, susijusius su telekomunikacijų, transliavimo ir elektroniniu būdu teikiamų paslaugų teikimu, teikia informaciją apie naujas nuostatas ir jų taikymą.

Šį paaiškinimą galima rasti čia.

Šaltinis www.vmi.lt