"Dėl pridėtinės vertės mokesčio deklaracijos ir kitų su šiuo mokesčiu susijusių formų bei jų užpildymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimas

Paskelbta:

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informuoja apie Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2014 m. spalio 22 d. įsakymą Nr. VA–105 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. kovo 1 d. įsakymo Nr. VA-29 „Dėl pridėtinės vertės mokesčio deklaracijos ir kitų su šiuo mokesčiu susijusių formų bei jų užpildymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo", kuris įsigalioja 2015 m. sausio 1 dieną.
Atsižvelgiant į nuo 2015 m. sausio 1 dienos euro įvedimą Lietuvos Respublikoje, minėtu įsakymu patikslintos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. VA-29 patvirtintos Pridėtinės vertės mokesčio deklaracijos ir kitų su šiuo mokesčiu susijusių formų užpildymo taisyklės (toliau- Taisyklės): Taisyklių 12.4 papunktyje (reglamentuojančiame FR0600 ir FR0608 formose deklaruojamų sumų apvalinimą)– vietoj žodžio „litai"  įrašytas žodis  „eurai";  Taisyklių 69.1 ir 69.2 papunkčiuose įrašas „155 000 Lt" pakeistas įrašu „45 000 eurų"; Taisyklių 82.2 papunktyje ir 83 punkte įrašas „35 000 Lt"  pakeistas įrašu „14 000 eurų". Be to, Taisyklėse ištaisytas buvęs netikslumas dėl Taisyklių punktų numeracijos.
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. VA-29 patvirtintoje FR0608 formoje panaikinta nuoroda į litus ir 18 laukelio tekste nuoroda „35 000 Lt" pakeista į nuorodą „PVM įstatymo 71-1 str. 1 d. 2 punkte nurodytą sumą" (kad naujos redakcijos FR0608 forma tiktų tiek pirminiam PVM deklaravimui nuo 2015-01-01, tiek ankstesnių mokestinių laikotarpių pateiktos pirminės apyskaitos tikslinimui  po 2015-01-01).

Šaltinis www.vmi.lt