Dėl mokesčių deklaracijų pateikimo, jų pateikimo termino pratęsimo ir mokesčių mokėtojų laikino atleidimo nuo mokesčių deklaracijų ir(arba) kitų teisės aktuose nurodytų dok. pateikimo Pakeitimas