Dėl dienpinigių normų, įvedus eurą

Paskelbta:

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informuoja, kad, atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos Respublikoje nuo 2015 m. sausio 1 dienos įvedamas euras, yra patvirtintos naujos dienpinigių normos eurais:
1. Užsienio komandiruotės dienpinigių normos pagal atskiras šalis nustatytos 2014 m. rugsėjo 24 d. Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu Nr. 1K-293 „Dėl Finansų ministro 1996 m. lapkričio 21 d. įsakymo Nr. 116 „Dėl dienpinigių ir gyvenamojo ploto nuomos normų vykstantiems į užsienio komandiruotes" pakeitimo".
2. Komandiruotės Lietuvos Respublikos teritorijoje metu komandiruočių kompensacijoms yra priskiriami dienpinigiai, kiekvienai komandiruotės dienai neviršijantys 15 procentų nustatytos bazinės socialinės išmokos, galiojančios mokestinio laikotarpio, kurį prasidėjo komandiruotė, pirmąją dieną.  Bazinės socialinės išmokos dydis nuo 2015 m. sausio 1 d. nustatytas 2014 m. rugsėjo 10 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 924 Dėl bazinės socialinės išmokos dydžio patvirtinimo" yra 38 eurai. Taigi, nuo 2015 m. sausio 1 d. komandiruotės Lietuvos Respublikoje dienpinigių norma yra 5,70 Eur (38 Eur x15 %).