Civilinio kodekso pakeitimai

Paskelbta:

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau - VMI prie FM), informuoja, kad 2014 m. rugsėjo 18 d. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.74, 1.105 ir 6.871 straipsnių pakeitimo įstatymą Nr. XII-1091 (toliau – Civilinis kodeksas). Šie Civilinio kodekso pakeitimai įsigalioja nuo 2015 m. sausio 1 d.
VMI prie FM informuoja apie esmines pakeitimo nuostatas.
Civilinio kodekso 1.74 straipsnio 1 dalis papildyta nauju punktu, pagal kurį notarine forma turi būti sudaromos uždarųjų akcinių bendrovių akcijų pirkimo–pardavimo sutartys, kai parduodama 25 procentai ar daugiau uždarosios akcinės bendrovės akcijų arba akcijų pardavimo kaina yra didesnė kaip keturiolika tūkstančių penki šimtai eurų, išskyrus atvejus, kai akcininkų asmeninės vertybinių popierių sąskaitos tvarkomos vertybinių popierių rinką reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka.
Civilinio kodekso 1.105 straipsnis papildytas 5 dalimi, pagal kurią, vekselis, kurio suma didesnė kaip trys tūkstančiai eurų, turi būti notarinės formos, jeigu vekselio davėjas yra fizinis asmuo arba ūkio subjektas, tvarkantis apskaitą pagal supaprastintos apskaitos taisykles.
Civilinio kodekso 6.871 straipsnis, reglamentuojantis paskolos sutarties formą,  papildytas nauja dalimi. Jeigu paskolos suma viršija tris tūkstančius eurų ir šis sandoris yra vykdomas grynaisiais pinigais, paskolos sutartis turi būti notarinės formos.

Šaltinis www.vmi.lt