Apklausa: daugėja plėtrą planuojančių įmonių, didėja jų poreikis skolintis

Paskelbta:

Lietuvos banko užsakymu apklaustų įmonių požiūris į veiklos finansavimą skolintomis lėšomis keičiasi – pirmą kartą per pastaruosius dvejus metus įmonių, ketinančių naudotis išoriniais finansavimo šaltiniais, dalis viršijo vien tik nuosavomis lėšomis planuojančių verstis įmonių skaičių.

„Nors po krizės verslas veiklą ir investicijas tebefinansuoja daugiausiai nuosavomis lėšomis, daugėja įmonių, kurios planuodamos tolesnę plėtrą ketina naudotis ir išoriniais finansavimo šaltiniais“, – sako Gintautas Garbanovas, Lietuvos banko Finansinio stabilumo departamento Makroprudencinės analizės skyriaus ekonomistas.

Anot jo, įmonių apklausa rodo, kad daugėja plėtrą planuojančių įmonių – jų dalis, naujausiais duomenimis, išaugo beveik 5 proc. punktais – iki 41,2 %, o skolintomis lėšomis ketinama finansuoti plėtros dalis padvigubėjo iki 21,8 %.

Pirmą kartą per pastaruosius dvejus metus įmonių, verslo finansinius poreikius planuojančių tenkinti pritraukiant išorinius šaltinius, dalis (54,3 %) viršijo vien tik nuosavomis lėšomis besifinansuojančių įmonių dalį (45,7 %).

Apklausa taip pat atskleidė, kad kredito įstaigos patenkino daugumos besikreipusiųjų įmonių prašymus paskolinti ar pakeisti esamų sutarčių sąlygas: 59,6 % besikreipusių įmonių sąlygos buvo pakeistos arba paskolinta visa prašoma suma.

Skolintas lėšas įmonės numato daugiausia naudoti įrenginiams, mašinoms, transporto priemonėms remontuoti ar įsigyti (35,2 %), žaliavoms ar medžiagoms įsigyti (25,8 %) bei nekilnojamojo turto objektams statyti, rekonstruoti, išsinuomoti ar įsigyti (18,8 %).

Nors daugiau nei pusė įmonių mano, kad skolinimosi sąlygos kredito įstaigose nesikeitė, tačiau daugėjo įmonių, manančių, kad jos tapo griežtesnės. Naujausiais duomenimis, skolinimo sąlygas sugriežtėjus nurodė 37 %, o prieš pusmetį tokių įmonių buvo 20,2 %.

Apklausos duomenimis, įmonės šiek tiek atsargiau vertina ateities perspektyvas ir dažniau nei ankstesnėse apklausose kaip galimus sunkumus nurodė padidėjusias gamybos sąnaudas, sumažėjusius finansavimo šaltinius ir išaugusį verslo partnerių įsiskolinimą.

Išsami Ne finansų įmonių apklausos dėl veiklos finansavimo apžvalga pateikiama Lietuvos banko interneto svetainėje.

Šaltinis www.lb.lt