Akcizų tarifai

Paskelbta:

Akcizų tarifai laikotarpiui iki 2018-03-01

Akcizų tarifai nuo 2016-03-01:
 

Alui nustatomas 3,36 euro (vietoj 3,11 euro) už 1 proc. faktinės tūrinės alkoholio koncentracijos procentais akcizų tarifas, kuris nustatomas už produkto hektolitrą;

Vynui ir kitiems fermentuotiems gėrimams, kurių faktinė tūrinė etilo alkoholio koncentracija (kitų fermentuotų gėrimų atveju — gauta tik fermentuojant) procentais yra ne didesnė kaip 8,5 procento nustatomas 30,96 euro (vietoj 28,67 euro) už produkto hektolitrą akcizų tarifas;

Vynui iš šviežių vynuogių ir kitiems fermentuotiems gėrimams, išskyrus vyną ir kitus fermentuotus gėrimus, kurių faktinė tūrinė etilo alkoholio koncentracija (kitų fermentuotų gėrimų atveju – gauta tik fermentuojant) procentais yra ne didesnė kaip 8,5 procento nustatomas 77,89 euro (vietoj 72,12 euro) už produkto hektolitrą akcizų tarifas;

Tarpiniams produktams, kurių faktinė tūrinė alkoholio koncentracija procentais yra ne didesnė kaip 15 procentų nustatomas 96,65 euro (vietoj 89,49 euro) už produkto hektolitrą akcizų tarifas;

Tarpiniams produktams, kurių faktinė tūrinė alkoholio koncentracija procentais yra didesnė kaip 15 procentų nustatomas 136,37 euro (vietoj 126,27 euro) už produkto hektolitrą akcizų tarifas;

Etilo alkoholiui nustatomas 1 353,69 euro (vietoj 1 320,67 euro) už gryno etilo alkoholio hektolitrą akcizų tarifas;

Cigarečių specifinis elementas 50,68 euro (vietoj 48,08 euro) už 1 000 cigarečių;

Cigaretėms nustatomas ne mažesnis kaip 85 euro (vietoj 77,91 euro) už 1 000 cigarečių kombinuotasis akcizų tarifas;

Cigarams ir cigarilėms nustatomas 29,54 euro (vietoj 28,09 euro) už kilogramą akcizų tarifas.

Rūkomajam tabakui taikomas 54,16 euro už kilogramą produkto akcizų tarifas.

Bešviniam benzinui taikomas 434,43 euro už 1 000 litrų produkto akcizų tarifas.

Benzinui, turinčiam švino taikomas 579,24 euro už 1 000 litrų produkto akcizų tarifas.

Žibalui taikomas 330,17 euro už 1 000 litrų produkto akcizų tarifas.

Gazoliams taikomas 330,17 euro už 1 000 litrų produkto akcizų tarifas.

Šildymui skirtiems gazoliams (buitiniam krosnių kurui) taikomas 21,14 euro už 1 000 litrų produkto akcizų tarifas.

Gazoliams, skirtiems naudoti žemės ūkio veiklos, įskaitant akvakultūros ar verslinės žvejybos vidaus vandenyse veiklą, subjektams žemės ūkio produktų gamybai taikomas 21 euro už 1 000 litrų produkto akcizų tarifas.

KN 2710 19 91–2710 19 99 subpozicijose klasifikuojamiems energiniams produktams (tepalinėms alyvoms) taikomas 330,17 euro už 1 000 litrų produkto akcizų tarifas.

Šildymui skirtiems KN 2710 19 91–2710 19 99 subpozicijose klasifikuojamiems energiniams produktams (tepalinėms alyvoms) taikomas 21 euro už 1 000 litrų produkto akcizų tarifas.

Skystajam kurui (mazutams), atitinkančiam Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytus požymius, orimulsijai taikomas 15,06 euro už toną produkto akcizų tarifas.

Naftos dujoms ir dujiniams angliavandeniliams, jų pakaitalams bei priedams taikomas 304,10 euro už toną produkto akcizų tarifas.

Elektros energijai taikomas 1,01 euro už elektros energijos megavatvalandę akcizų tarifas.

Elektros energijai, naudojamai verslo reikmėms, taikomas 0,52 euro už elektros energijos megavatvalandę akcizų tarifas.

Akmens anglims taikomas 7,53 euro už toną produkto akcizų tarifas.

Akmens anglims, naudojamoms verslo reikmėms, taikomas 3,77 euro už toną produkto akcizų tarifas.

Koksui ir lignitui taikomas 8,98 euro už toną akcizų tarifas.

Koksui ir lignitui, naudojamiems verslo reikmėms, taikomas 4,63 euro už toną produkto akcizų tarifas.

Gamtinėms dujoms, kurios naudojamos kaip variklių degalai, taikomas 23,60 euro už vieną megavatvalandę produkto akcizų tarifas.

Šildymui skirtoms gamtinėms dujoms taikomas 1,08 euro už vieną megavatvalandę produkto akcizų tarifas.

Šildymui skirtoms gamtinėms dujoms, kurios naudojamos verslo reikmėms, taikomas 0,54 euro už vieną megavatvalandę produkto akcizų tarifas.

Teisės aktai:
Akcizų įstatymas, II skyrius

Šaltinis www.vmi.lt