VDI informacija dėl darbdavių atestavimo pasikeitimo

Paskelbta:

VDI primena, jog nuo 2015 metų sausio 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos darbo kodekso 268 straipsnio 1 dalies nuostata – kiekvieno darbdavio fizinio asmens ar darbdaviui atstovaujančio įmonės, įstaigos, organizacijos ar kitos organizacinės struktūros vadovo žinios iš darbuotojų saugos ir sveikatos srities privalomai tikrinamos tik prieš jam pradedant eksploatuoti įmonę ar teikti paslaugas Vyriausybės nustatyta tvarka.

     Nuo šių metų pradžios atsisakyta reikalavimo, kad darbdaviai ar jiems atstovaujantys asmenys turi tikrintis žinias iš darbuotojų saugos ir sveikatos srities pakartotinai kas 5 metai.

     VDI atkreipia dėmesį į tai, kad darbdaviui ar jam atstovaujančiam asmeniui nuo šių metų sausio 1 d. nereikia pakartotinai tikrintis žinių, jei jis jau turi pažymėjimą, kad yra baigęs Darbdavio, jam atstovaujančio asmens mokymo programą ar Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens, darbdavio įgalioto asmens mokymo programą.

Šaltinis www.vdi.lt